Активен ноември с Офис “Култура”

Публикувано на 31/10/2023
от ced.bulgaria

Тази есен Програма “Творческа Европа” отново предоставя възможност за подкрепа и развитие на културния и творчески сектор с нови конкурсни сесии разнообразни възможности за международна реализация.

Програма “Творческа Европа” започна с активното публикуване на новите си отворени покани в различни конкурсни направления, като “Европейско сътрудничество”, “Culture Moves Europe”, “Европейски платформи за изгряващи артисти” и др. В тях ясно личат приоритетите на новата Работна програма за 2024г, като например акцентът върху гражданския ангажимент на публиките, равенството между половете, активното прилагане на екологични практики при осъществяването на проектите и грижата за психическото здраве. За да улесни кандидатстването на българските културни организации по програмата, както и да ги запознае с новите приоритети в европейските културни политики, екипът на Офис “Култура” на Бюро “Творческа Европа” организира поредица от събития, в които ще бъдат представени особеностите при кандидатстване, най-често срещаните грешки и  добри практики от вече реализирани проекти. 

„Активното участие в европейски програми и международни културни проекти, както и членуването в европейски мрежи, са жизненоважни за развитието на българските културни оператори и тяхното позициониране върху световната карта на културните и творчески индустрии. С предстоящите събития искаме да дадем глас на някои от най-интересните проекти с българско участие в програмата тази година, както и да създадем платформа за среща и обмен между професионалисти от различни дисциплини и индустрии”, споделя Десислава Панчева, ръководител на офис “Култура” към Бюро “Творческа Европа”. 

На 4.11 от 11.00 до 17.00 ще гостуваме на Сцена “Дерида” в рамките на фестивала Aerowaves in Sofia. Там ще проведем практически уъркшоп за програма “Творческа Европа” и ще дискутираме новите приоритети в европейските културни политики по повод публикуваната работна програма на Европейската агенция за култура и образование. Ще се запознаем с новите тенденции и пресечни точки в областите на културата, образованието, сътрудничеството, мобилността и интегрирането на екологични практики. Събитието се случва и в рамките на платформата 3XPER1ENCE – обединена координация между три ключови фестивала за изпълнителските изкуства – „АСТ Фестивал за свободен театър“, „DA Fest“ и „Aerowaves in Sofia“. В страницата на събитието можете да откриете повече подробности. Достъпът е свободен, но е необходима предварителна регистрация. Направете я тук.

На 9.11 от 17.00 до 19.00 в РЦСИ “Топлоцентрала” екипът на Бюрото обединява сили с фестивала MELBA, за да представи програмата за мобилност Culture Moves Europe и нейния нов конкурс за мобилност на артисти. Ще представим не само обновените условия за участие, но и особеностите при кандидатстване, най-често срещаните грешки и препятствия пред българските бенефициенти. Разберете повече за събитието от профилите ни в социалните мрежи – тук. Достъпът е свободен, но е необходима предварителна регистрация. Можете да я направите тук.

На 16.11 ще се проведе и онлайн обучение по програма “Европейско сътрудничество”, което ще можете да гледате на живо тук.