Дигитална връзка

Публикувано на 24/1/2020
от Десислава Панчева

Запознайте се с одобрените проекти от миналогодишния конкурс „Дигитално свързване на културния и аудиовизуалния сектор.

Целта на този пилотен конкурс е да подкрепи проекти, които представят артистични форми, едновременно застъпени в културния, творческия и аудиовизуалния сектор и използват новите технологии, за да улеснят достъпа, разпространението, популяризирането и/или реализирането на доходи в сектора (включително и с проекти насочени към културното наследство).

Осемте проекта, които бяха избрани от експертната комисия, са следните:

“Digital Cross Over” (Австрия) – проект имащ за цел да помогне на културните и творческите организации да осъществят връзка с доставчиците на технологии, за да развият своите иновативни бизнес идеи.

“Offre immersive d’exposition et d’expérience” (Франция) представлява VR изложба на Помпей, която ще бъде представена в “Гранд Пале”, Париж.

The Link” (Германия) цели да осигури достъп до пакет от разнообразни музейни VR преживявания на хора в болници и хосписи.

“Actionable Data: Venue Insights for Cultural Empowerment” (Холандия) ще споделят междусекторни анализи за поведението на публиката с цел насърчаване на употребата на дигиталенния маркетинг и онлайн промоцията в културните средища.

“Heritage Within”  (Португалия) – в рамките на проекта 3D технологиите и добавената реалност ще бъдат използвани като инструменти за споделяне на знания за европейското архитектурно и археологическо наследство.

“Rude Awakening” (Италия) ще представи мултимедийно пътешествие из всекидневнието на войниците на фронта.

“Real Heroes” (Белгия) кани младата публика да си взаимодейства с големите личности на европейската наука, изкуство и общество чрез вдъхновяващи, интерактивни истории.

Culture Underwater: Time Capsules at the Bottom of the Sea” (Гърция) е проект целящ да подпомогне социализацията на европейското подводно културно наследство и да повиши осведомеността за актуалните проблеми на световните морета и океани.

Разгледайте тук допълнителните описания на някои от проектите.