Европейските мрежи – дългосрочни партньори на програма „Творческа Европа“

Публикувано на 28/4/2020
от Десислава Панчева

В периода от 2014 до 2020 година Европейският съюз отпуска 1,46 милиарда евро за финансиране на програма „Творческа Европа“. Основна цел на Съюза през тези 7 години е насърчаването на културното многообразие в Европа и засилването на конкурентоспособността на европейските културни и творчески сектори. Реализирането на тези задачи се случва посредством стимулирането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и чрез подкрепата на основните ценности на Европейския съюз.

Европейските културни мрежи са ключови инструменти за постигането на тези амбиции. Мрежите са стабилни структури с натрупан опит, в които членуват хиляди културни и творчески организации и професионалисти.

Европейските културни мрежи имат функцията на представителни органи за културния и творчески сектор, ето защо Комисията се допитва до  тях при разработването на политиките на ЕС в областта на културата.

Обхватът на техните дейности е много по-голям, те помагат за реализирането на международната кариера на професионалистите в сектора и допринасят за обмена на умения, компетенции и ноу-хау между организациите.

Европейските културни мрежи играят ролята на свързващи звена за международните организации, като така подпомагат осъществяването на много проекти за европейско сътрудничество по програма „Творческа Европа“. Те гарантират устойчивостта на тези проекти и разпространението на техните резултати сред широка международна аудитория. 

В публикацията, изготвена от Европейската комисия, са представени мрежите, подкрепени от „Творческа Европа“ за периода 2017-2020. 

Осъществете контакт с тях, ако се интересувате от присъединяване или бихте желали да участвате в техните планирани дейности.

Програмата “Творческа Европа” инвестира 38 милиона евро в подкрепа на мрежовите дейности между 2014 и 2020 година. През 2014 г. бяха избрани 23 мрежи, които получиха финансова подкрепа в рамките на 3 години. През 2017 г. Този броя на мрежите нарасна до 28 мрежи – включително новосъздадени организации – избрани чрез открита покана за предложения и финансирани за периода 2017-2020. Заедно тези европейски мрежи представляват повече от 4500 организации в 92 държави в цяла Европа и извън нея и обхващат целия творчески пейзаж.