Номинираните за наградите за наследство „ILUCIDARE“

Публикувано на 2/6/2020
от Десислава Панчева

Европейските награди за наследство са едни от най-престижните отличия в областта си. В рамките на тазгодишното издание ще бъдат връчени и първите две специални награди ILUCIDARE. Проектите, класирани за финалния етап на първото издание на  ILUCIDARE, представляват добри примери за иновации от цяла Европа, посветени на културното наследство и свързани с международните отношения.

1. TYPA е името на Естонския музей за печат и хартия в град Тарту, посветен на опазването на печатното и хартиено наследство. В колекцията му присъстват възстановени печатни машини, които посетителите могат да изпробват по време на посещението си там. По този начин музеят функционира и като напълно работещо печатно студио. С този практически подход се постига баланс между използването и съхраняването, включително и на нематериалното наследство от умения и знания, свързани с печата и хартията.

Международният обмен в музея се осъществява с помощта на програма за пребиваване на художници и доброволци чрез Европейския корпус за солидарност.


2. Smart Heritage City предлага технологично решение за подобряване на управлението на историческите градски центрове. То беше тествано в испанския град Авила. В проучването се включиха общо седем институции от Испания, Франция и Португалия.

„Разработвайки мрежа от сензори, свързани със самодиагностичен уеб-базиран и отворен код за оценка, този проект е блестящ пример за технически иновации, приложени към областта на наследството. В същото време това е и пример за асимилация на иновация, тъй като прилага на ново място нововъведения, разработени в други области. Интелигентното и оригинално решение се справя с различни аспекти на управлението на наследството, включително и въпроси засягащи околната среда и безопасността, което в крайна сметка води до вземане на по-добри решения. Проектът има огромен потенциал да бъде използван в други контексти на градското наследство в цяла Европа“, отбеляза в аргументите си журито на ILUCIDARE.


3. St. John’s Bulwark в Холандия е проект за реставрация и иновативно преустройство на културното наследство в град Хертогенбос. Археологическите останки на местното отбранително съоражение от 16 век са възстановени и съхранени, като са включени и съвременен дизайн и материали в нова структура. Нововъведенията при язовирните стени около терасата на архитектурния паметник предпазват конструкцията от наводняване през зимата и пролетта.


4. „Приятели на чешкото наследство“ е доброволческа организация от Великобритания, която повишава осведомеността за значението на чешкото наследство както във Великобритания, така и в Чехия. Организацията подкрепя с малки суми проекти за консервация и реставрация и работи в тясно сътрудничество с местни организации, власти и доброволци.


5. „Археология за младо бъдеще“ подтиква ученици от Италия и Сирия чрез археология практически да преоткрият местната си история, след което виртуално да обменят помежду си наученото. Тази програма накара участниците на възраст между 11 и 14 години да осъзнаят важността на археологията и да се свържат по-дълбоко със собствените си региони.

„Археология за младо бъдеще” е силен пример за това как наследството може да стимулира диалога между хората. Проектът насърчава междукултурния обмен и разбирателство между студенти, учители и местни общности от Италия и Сирия. Това е малък проект с подход „отдолу нагоре“ и със скромен бюджет, коeто улеснява прилагането му където и да е в Европа или извън нея“, подчерта журито на  ILUCIDARE.


6. Къщата „Опенхайм“ във Вроцлав, Полша, е многофункционален културен център. В сградата има фрагменти от барокови стенописи, както и такива в югендстил, внимателно са реставрирани и готическите и ренесансови каменни останки. Успоредно със съхраняването на важните архитектурни елементи е започнат и изследователски проект, посветен на германско-еврейско-полската социална история на къщата. Основният фокус на фондация „Опенхайм“, която реализира проекта, са германско-полските отношения и германско-еврейското наследство на Вроцлав.


Специалните награди на ILUCIDARE в рамките на Европейските награди за културно наследство имат за цел да идентифицират и популяризират най-добрите практики в областта на културното наследство, съчетаващи иновациите с международните отношения. Ако имате проект, които се вписва в критериите на наградите, сега можете да кандидатствате в конкурса за 2021 година.

Специалните награди на ILUCIDARE се подкрепят от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, в допълнение към програма „Творческа Европа“. Те са конкретен пример за това как могат да бъдат изградени синергии между програмите на ЕС за подобряване на тяхното въздействие.