ЕК обяви три покани за проекти за развитие на медийния сектор и достъпа до информация

Публикувано на 17/7/2023
от Васил Николов

Европейската комисия публикува три покани за представяне на проектни предложения в подкрепа на плуралистичната информация, иновативното медийно съдържание и по-добрия достъп до многоезична информация за гражданите на ЕС. Поканите са на обща стойност 16,5 милиона евро. Те са отворени за новинарски медии, радио- и телевизионни компании и за други медийни организации.

Поканите са продължение на Плана за действие за медиите и аудио-визуалния сектор и на Плана за действие за европейската демокрация.

Първата покана на стойност 8 милиона евро е за създаване или разширяване на европейски медийни центрове (media hubs)– трансгранични пространства за пресконференции – и е в подкрепа на съвместни редакционни продукции и многоезично медийно съдържание между различни медии в цяла Европа.

Втората покана за европейски медийни платформи е на стойност 6 милиона евро и има за цел да помогне на медийните организации да разширят обхвата си и да стимулира иновативно информационно съдържание чрез технологии като изкуствен интелект, уеб-3, блокчейн и др.

Третата покана за представяне на предложения на стойност 2,5 милиона евро ще допринесе за създаването на европейски стрийминг-портал, чрез който аудиторията да получи по-лесен достъп до разнообразно европейско медийно съдържание.

Повече информация и условия и срокове за подаване на предложения могат да бъдат намерени към всяка отделна покана.