Информационни дни на "Творческа Европа" и "Европа за гражданите"

На 13 февруари, от 10:30 ч. до 13:00 ч., в галерия „Средец“ ще се проведе информационна среща, посветена на финансовите възможности, които програмите „Творческа Европа“ и „Европа за Гражданите“ ще предоставят през 2020 година.

На 14 февруари, отново в галерията, ще се проведат консултации по конкретни проектни идеи и съответстващите им конкурси, които са включени в програма „Творческа Европа“ и в програма „Европа за гражданите“.

Екипите ни ще бъдат на разположение за консултации и разговори между 10:00 ч. и 13:00 ч.

Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 цели да насърчи европейските граждани да вземат активно участие в развитието на Европейския съюз.

Чрез финансиране на проекти и дейности програмата спомага за създаването на устойчиви мрежи за взаимодействие, популяризира общата история и споделените ценности на Европа, развива чувството за европейска идентичност и гражданската ангажираност. Програмата предлага:

 • лесен и достъпен начин за кандидатстване
 • електронен формуляр на български език
 • бюджет, базиран на „еднократни плащания“
 • отсъствие на формално съфинансиране от страна на организацията бенефициент
 • свобода при избор на вид проектни дейности и събития
 • отсъствие на финансови отчети, бюджетни пера и ставки
 • широка партньорска база и лесен достъп за малки и средни организации

„Творческа Европа“ е програмата на Европейския съюз, която подкрепя културния, творческия и аудио-визуалния сектор.

От 2014 г. до 2020 г. по програмата са отпуснати 1,46 милиарда евро в подкрепа на европейски проекти, с цел достигане до нови публики, насърчаване на обмена на умения и знания и укрепването на капацитета на културните и творческите организации.

От началото на 2014 г. „Творческа Европа“ обединява подпрограма „Култура“, която осигурява финансиране за културните и творческите сектори, и подпрограма „MEДИА“, която инвестира във филми, телевизия и видео игри.

Подпрограма „Култура“ подкрепя проекти в сферата на културата, творчеството и културното наследство, които насърчават сътрудничеството между организации, активни в следните области:

 • визуални изкуства
 • фотография
 • танц
 • театър
 • пърформанс
 • музика
 • културно наследство
 • архитектура
 • дизайн
 • цирк
 • фестивали
 • мода
 • литература
 • мултидисциплинарни проекти