Какво представя тази година Европейската театрална конвенция (ETC)?

Публикувано на 7/10/2021
от Роберта Колева

Европейската театрална конвенция, European Theatre Convention (ETC), публикува изданието за 2021/2022 година на своето ежегодно списание – ETC Journal. В него са представени актуалните за новия сезон програми и грантове, които платформата предоставя.

ETC е най-голямата европейска мрежа от обществени театри, която има за цел да популяризира европейския театър като една жизненоважна социална платформа за диалог и взаимодействие, която успешно отразява промените в днешните общества и съумява да ангажира разнообразната европейска публика. От основаването си през 1988 година, ETC разчита на своята приобщаваща политика и се стреми да разпространява европейското социално, езиково и културно наследство както сред публиките в Европа, така и отвъд нея.

© Arno Declair

Тази година ETC предоставя следните възможности за кандидатсване по отворени програми с грантове:

Artist Residency Programme – програмата е насочена към млади артисти от театраланата сфера, които могат да бъдат избрани да вземат участие в резиденция в някои от театрите, които са част от мрежата на ETC. По време на резиденциите, с продължителност от 6 до 8 седмици, участниците ще бъдат включени в творческите пороцеси, ще придобият нови знания и умения, ще бъдат изложени на градивна критика относно собствената им работа и ще получат възможността да разширят своята професионална мрежа.

Резиденциите ще бъдат проведени в периода между януари и юни 2022 година, а кандидатури по програмата се приемат в рамките на месец октомври 2021 година.

© Albert Dobrin

Staff Exchange Programme – това е програма за обмен насочена към хора, които съставят щабовете на театрите, част от мрежата на ETC. Идеята на програмата е състави от различни организации да пътуват до и да работят в театри от други държави за период до 30 дни, с цел обмяна на опит и добри практики с техните европейски колеги.

Тази програма е насочена само към театри от мрежата на ETC. Дейностите по програмата ще се състоят в периодо септември 2021 година и август 2022 година.

Performance Exchange Programme – това е програма, която предлага грантове покриващи разходи за мобилност и превод с цел насърчаването на обмена на актьори и пътуващите представления.

Програмата е предназначена само за театри от мрежата на ETC и е активна в периода септември 2021 година и август 2022 година.

© European Theatre Convention

ETC усърдно работи в посока осъвременяване и дигитализация на европейския театър. “Theatre in the Digital Age” е програмата на ETC, чиято основна цел в следващите години е да бъдат открити и изпробвани начини за подобряване на театралното изживяване на живо чрез използването на дигитални технологии и иновативни методи за интердисциплинарна съвместна работа.

Можете да гледате документалното видео резултат от двугодишния изследователски проект „European Theatre Lab“, който ETC реализира в периода 2016 – 2018 година, с цел откриване на съвременни начини за увеличаване на достъпа до театралното изкуство чрез употребата на технологии.

© European Theatre Lab

В допълнение, в онлайн платформата на ETC разполагате с богат избор от късометражни театрални филми реализирани в театри от мрежата.

Настоящата четиригодишна програма на ETC „ENGAGE: Empowering today’s audience through challenging theatre“ се реализира с подкрепата на програма „Творческа Европа“ на ЕС.