Културата като инструмент на зелените политики

Публикувано на 30/9/2023
от ced.bulgaria


Креативните индустрии са естествен медиатор за ключовите политки на Европейския съюз и тяхното припознаване от широката общественост. Докладът на Европейската комисия „Културните и творческите сектори и индустрии – двигател на зеления преход и в отговор на енергийната криза“ беше публикуван този петък. В доклада, експерти в областта на културата анализират начините и възможностите за ускоряване на зеления преход и за справяне с енергийната криза в и чрез културните и творческите сектори и индустрии.

Техните заключения ще послужат за вдъхновение и основание в европейските културни политики и инициативи за справяне с изменението на климата и други екологични предизвикателства чрез декарбонизиране на културните дейности.

Три специални фокуса


Авторите на доклада се спряха на три основни полета на действие, в които културата трябва да заеме централно място в политиките, насочени към „Зелената сделка“ и Целите на ЕС за устойчиво развитие:

  • силата на културата и творчеството да вдъхновяват промяна чрез създаване на нови разкази
  • техния потенциал за внедряване на устойчивостта в други отрасли
  • способността им да водят силни наративи и да служат за пример в напредъка към по-зелено общество

Отчетът от брейнсторминг сесиите разкрива множество европейски инициативи, сред които наскоро публикуваното проучване „Екологизиране на програмата „Творческа Европа“ и нейното Ръководство за добри екологични практики, в подкрепа на екологизирането на културните и творческите индустрии. Представени са и няколко препоръки за надграждане и разширяване на ефективността на тези инициативи.

Докладът е предназначен както за практикуващите в областта на културата на местно и национално равнище, така и за създателите на политики, като предоставя и на двете страни полезни инструменти и препоръки за тяхната работа.

Автори на изследването са повече от 30 души, свързани с културни асоциации, НПО и други организации, които са работили заедно по доклада в рамките на „Voices for Culture“ – структурираната платформа за диалог между Европейската комисия и културния сектор.

Проектът „Voices of Culture“ се финансира от Европейската комисия и се изпълнява от Гьоте-институт.

Тук можете да се запознаете се с целия текст на доклада.