Лаборатория на Новия европейски Баухаус

Публикувано на 15/4/2022
от Хелиана Велинова

Европейската комисия обяви старта на Лабораторията на Новия европейски Баухаус — център за идеи и действия за превръщане на Новия европейски Баухаус в действителност чрез конкретни и реални проекти. Чрез свързване на разрастващата се общност на инициативата и споделяне на идеи тя ще доведе до красиви, устойчиви и приобщаващи промени по места.

Проектите на лабораторията ще включват разработване на инструменти за етикетиране на Новия европейски Баухаус, работа по регулаторни рамкови условия и проучване сред строителни дружества, архитекти, специалисти по градско планиране и други участници, за да се определят пречките пред осъществяването на проектите на Новия европейски Баухаус в сектора на строителството и жилищата.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Новият европейски Баухаус е разрастващо се движение, свързващо хора от различни области като култура, образование, изкуства, наука и архитектура, за да споделят новаторски идеи и да започнат изпълнението на красиви, устойчиви и приобщаващи проекти за подобряване на нашето ежедневие. Лабораторията осигурява централно място за срещи, за да могат да бъдат установени повече връзки. Тя ще спомогне за изграждането на основи за по-реални промени по места.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: Лабораторията е идеална възможност да се приложи на практика мисленето на Новия европейски Баухаус, като се включи възможно най-широк кръг от заинтересовани страни при създаването на практически и траен принос към инициативата. Приканвам растящата общност на Новия европейски Баухаус да участва, особено регионите, общините и други публични участници да станат приятели на инициативата и да работят заедно с нас за благосъстоянието на европейските региони и градове.

Разширяване на общността и насърчаване на промени по места

Поканата към приятелите на Новия европейски Баухаус е отворена за публични субекти (като например общини), политически организации и предприятия, които да се ангажират по по-структуриран начин с инициативата. Тя е отворена от днес за субекти, които се ангажират с ценностите на Новия европейски Баухаус, като устойчивост, естетика и приобщаване. Приятелите ще се присъединят към съществуваща общност от над 450 официални партньори, членове на кръглата маса на високо равнище, национални точки за контакт, както и победители и финалисти на наградите „Нов европейски Баухаус“.

Започвайки с тази общност, лабораторията ще действа като инкубатор, за да се свързват хората и да се учат от опита на всеки един. Днес започват няколко проекта на лабораторията:

  • Проект за стратегия за етикетиране, в който експерти, представители на академичните среди и специалисти в областта на устойчивостта, приобщаването и естетиката са поканени да допринесат за изграждането на компас и рамки за оценка, които ще помогнат да се гарантира, че проектите са добре съгласувани с ценностите на Новия европейски Баухаус.
  • Проект за анализ и експериментиране за проучване на начините, по които регулаторната рамка — от местно до европейско равнище — може да подпомогне разработването на проекти по новия европейски Баухаус. Проучване за набелязване на предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени специалистите, е отворено до 30 юни 2022 г.
  • Два проекта за новаторско финансиране: единият е съсредоточен върху колективното и публичното финансиране, а другият — върху съвместното финансиране с благотворителност. Те ще проучат новаторските решения за финансиране на проекти по новия европейски Баухаус. Всички, които се интересуват от новаторско финансиране, са поканени да се включат, като споделят своите мисли и опит.

Тези проекти допълват текущата работа за насърчаване на трансформацията на местата за учене, както и трите покани за подкрепа на гражданите, големите и малките градове да приемат проекта за Нов европейски Баухаус в своите общности.

В ход са и три ръководени от общностите проекта на лабораторията, с повече информация от днес на уебсайта на лабораторията:

  • New European Bauhaus goes South свързва шест южноевропейски района, които обединяват сили за размисъл и подобряване на образованието чрез архитектура.
  • Nordic carbon neutral Bauhaus е открит форум за обсъждане на начините, по които архитектурата, дизайнът и изкуството могат да спомогнат за постигането на въглеродно неутрална застроена среда по приобщаващ начин.
  • New European Bauhaus of the mountains се стреми да подобри качеството на застроената среда и качеството на живот в селските и планинските райони.

Контекст

Инициативата „Нов европейски Баухаус“ е екологичен, икономически и културен проект, който има за цел съчетаването на дизайн, устойчивост, достъпност, финансова достъпност и инвестиции, с оглед подпомагане на осъществяването на Европейския зелен пакт.

Обявена от председателя г-жа Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2020 г., инициативата „Нов европейски Баухаус“ беше разработена съвместно с хиляди хора и организации в цяла Европа и извън нея.

За повече информация

Уебсайт на лабораторията NEB

Уебсайт на Новия европейски Баухаус 

© Dean Pennala, Vera Kuttelvaserova, New Africa / Adobe Stock