Мария Габриел: 75 източника на европейско финансиране за културата на едно място – мисията възможна

Публикувано на 1/12/2021
от Васил Николов

Българският еврокомисар Мария Габриел представи в Брюксел новата си инициатива посветена на културните и творческите сектори – платформата CulturEU. Заедно с твореца и дизайнер Едуар Вермьолен в ателието на основаната от него елитна модна къща „Натан“ тя привлече вниманието към необходимостта от и ползата от новата платформа.

Получаваната информация за програмите за финансиране не е достатъчна, често е фрагментирана и не е лесно за всеки да се ориентира сред множеството финансови ресурси, които са на разположение. Ето защо предлагаме първото по рода си интерактивно ръководство за финансиране в подкрепа на културата и творчеството. Само с три кликвания, ръководството може да насочи културните организации, артистите и творците към 21 програми на ЕС и указания за избор на най-подходящата финансова подкрепа„, заяви Мария Габриел.

Тя обърна внимание на четири основни елемента, отличаващи иновативната платформа. На първо място, ръководството представлява първото всеобхватно картографиране на широкия спектър от възможности за финансиране на ЕС в областта на културата. То дава отговори на практически въпроси, като например кой може да кандидатства, какви дейности се подкрепят и вида на финансирането. Второ, посочени са примери за успешни проекти и добри практики, които могат да служат за вдъхновение за нови проектни идеи. Трето, наръчникът предоставя лесен достъп на всички, които се интересуват от финансиране, автоматично да намерят възможностите въз основа на своите нужди, сектор и вид организация. Освен това CulturEU ще бъде редовно актуализиран в съответствие с новите покани за представяне на предложения и ще бъде достъпен на всички езици на ЕС в началото на 2022 г.

Създаваме платформата CulturEU за всички европейски организации, граждани, таланти. С нея се стремим да улесним достъпа до информация за европейско финансиране, създаването на мрежи за сътрудничество, и да вдъхновим и подкрепим повече нови участници в културните проекти на Европа. Платформата търпи развитие с добавяне на информация не само за нови покани за проекти. Очаквам културните и творческите сектори да бъдат активни и ни насочват как да я усъвършенстваме„, коментира още Мария Габриел.