Намиране на партньори – „Културно сътрудничество в Западните Балкани“

Малко повече от месец остава до края на кандидатстването за конкурса „Културно сътрудничество в Западните Балкани“ (17 март), чиято цел е изграждането на добросъседски отношения на територията на Западните Балкани чрез съвместни културни проекти в рамките на програма „Творческа Европа“.

Една от задължителните предпоставки за реализацията на успешен проект е намирането на надеждни партньори, с които да се разработят целите и приоритетите на конкурса.

За да потърсите възможни партньори за проектите си, вижте базата данни, която колегите от Бюро „Творческа Европа“ – Сърбия са компилирали през годините. Там ще откриете контакти на организации, които имат желание да участват по отворените покани на „Творческа Европа“, и на такива, които вече успешно са реализирали проекти по програмата.

Планираното сътрудничество по проектите трябва да се състои от най-малко пет организации – организатор на проекта и четири партньора. Четирите партньора трябва да са поне две организации от две различни страни от Западните Балкани и поне две организации от две различни страни, членки на ЕС.