Нов интерактивен гид представя възможностите за финансиране в аудиовизуалния сектор и сектора на новинарските медии

Европейската комисия представи нов интерактивен инструмент за възможности за финансиране в аудиовизуалния сектора и на новинарските медии.

Интерактивният гид представя свързаните с Европейския съюз програми за финансиране, между които програмата „Творческа Европа“, Horizon Europe, InvestEU и др.

Това е първото практическо ръководство за различни сектори от сферата на медиите и аудиовизуалния сектор, което позволява да намерите правилната подкрепа и финансиране от ЕС за дейностите и нуждите на вашата организация.

Ръководството обяснява логиката на програмите на ЕС, а професионалисти и организации от различни сектори ще намерят отворени покани за кандидатстване в специален раздел за сектора на новинарските медии. Организации и професионалисти, активни в културни и творчески сектори, различни от аудиовизуалните, могат да използват интерактивния онлайн инструмент CulturEU Funding Guide.

Изпробвайте интерактивния гид тук.

Фотография: Alina Grubnyak | Unsplash