ОБЯВЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО КОНКУРСИТЕ „ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОГРАМИРАНЕ“ И „ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ“

Публикувано на 2/7/2020
от Васил Николов

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура публикува резултатите от конкурсите за „Подкрепа за телевизионно програмиране“ – първи краен срок (EACEA/20/2019) и тези за „Подкрепа за достъп до пазари“ (EACEA/27/2019)

„Подкрепа за телевизионно програмиране“

Списъка със селектираните проекти можете да видите тук.

По-подробна статистика относно конкурса можете да намерите на страницата с резултатите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

„Подкрепа за достъп до пазари“

Списъка със селектираните проекти можете да видите тук.

По-подробна статистика относно конкурса можете да намерите на страницата с резултатите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.