Офис „Култура“ търси графичен дизайнер

Публикувано на 5/6/2020
от Десислава Панчева

Нашият екип търси графичен дизайнер, който да участва активно в инициативите и проектите ни. Работата включва:

  • концептуализиране и изработване на графични елементи, илюстрации и други визуални материали за различните нужди на Бюрото
  • подготовка и предпечат на информационни и рекламни брошури, плакати и банери
  • реализиране на презентации и визуализации за уебсайта ни и други подобни дейности.

Богатият професионален опит не е задължителен за сметка на въображението, ентусиазма и коректността. 

Предлагаме работа с млад екип в офис в центъра на София, както и гъвкаво работно време, което дава възможност за съчетаване с други работни/учебни ангажименти.

Изпратете кратко мотивационно писмо, автобиография и портфолио до 25 юни на адрес: ced.bulgaria@gmail.com.


Екипът ни предоставя информация за условията, критериите и финансовите възможности на подпрограма „Култура“ към програма „Творческа Европа“. Тя подкрепя проекти в сферата на културата, творчеството и културното наследство, които насърчават сътрудничеството между организации, активни в следните области: визуални изкуства, танц, фотография, пърформанс, музика, културно наследство, дизайн литература, архитектура.

Нашата мисия е да популяризираме програмата в България и да подпомогнем кандидатстването на различните организации, като организираме различни информационни събития и обучения, поддържаме актуални интернет страница, фейсбук страница, инстаграм и изпращаме електронен бюлетин до всички свои контакти.