Резултати от Конкурси

Офис МЕДИА и офис „Култура“ на Бюро „Творческа Европа“ – България изготвят обобщена статистика за финансираните български проекти по програмата през годините.
Можете да намерите каталог с резултатите от всеки отделен конкурс на страницата на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура.