Ръководство и база данни за финансиране на Европейски видео игри

Публикувано на 17/12/2021
от Васил Николов

От 2014 г. насам програма „Творческа Европа – МЕДИА“ е подкрепила европейския видео гейминг сектор с над 24 милиона евро за 210 проекта. Новата програма „Творческа Европа“ 2021-2027 г. има за цел да продължи да подкрепя развитието на проекти за видео игри. Професионалистите в сектора могат да очакват нови конкурси от 2022 г.

Ръководството за финансиране на европейски видео игри е изготвено от бюрата на програма „Творческа Европа“ в Италия и Дания, в партньорство със SpielFabrique, немска компания, фокусирана върху укрепването на европейската екосистема за видеоигри (www.spielfabrique.eu).

В допълнение към наръчника бе създадена и търсачка за различните европейски възможности за финансиране, която постоянно ще бъде обновявана.