Национален фонд „Култура“ подкрепя българските организации участващи в „Творческа Европа“

Публикувано на 19/2/2021
от Роберта Колева

На 16.02.2021 г. Управителният съвет на Национален фонд „Култура“ взе решение за приемане на условията на конкурса по програма „Целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма „Творческа Европа“ – подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“. Общият бюджет на настоящата покана е в размер на 500 000 лева, а срокът за кандидатстване е до 25 юни 2021г.

Всички условия по подаване на документите и специалните изисквания към кандидатстващите организации можете да намерите тук.

Напомняме, че през изминалата година същата програма бе проведена за първи път и бяха подкрепени следните 11 български организации и проекти: