Balkan Watchers – Медийна програма за документални филми и подкасти

Публикувано на 13/2/2024
от Васил Николов

Независимата разследваща журналистика на Балканите, Централна Европа, района на Кавказ, както и в Кипър и Малта, среща сериозни трудности през последните години. В множество държави от региона медийната среда е ограничена от цензура и липса на критическо отразяване. Журналистите, занимаващи се с разследвания, са подложени на тормоз, заплахи за живота, завеждани са под съдебна отговорност. Това допълнително ограничава възможността им да отразяват чувствителни обществени теми.

За да работят, тези професионалисти, често разчитат на международна подкрепа под формата на сътрудничество или финансиране, като в процеса срещат множество препядствия и значителни рискове. Работата им е от ключово значение за осигуряване на прозрачност и борба за демокрация, като държи управляващите отговорни за техните решения и действия. Поради тази причина подобен вид дейност има силна нужда от подкрепа на публични организации и институции, с чиито обединени усилия да се подобрява медийната среда.

Вече повече от 15 години Балканския документален център подкрепя документалисти, журналисти и активисти в процеса по завършване на техните проекти. Това се случва чрез две утвърдени обучителни програми – БДЦ Открития и Docu Rought Cut Boutique.

Стъпвайки на натрупаните знания и опит по организацията на предходни програми, Балканския документален център с радост представя Balkan Watchers – Медийна програма за журналисти. Освен обучение, програмата ще предостави финансиране за шест проекта (три документални филма и три подкаста). Програмата се осъществява с подкрепата на „Творческа Европа – МЕДИА“.

За кого е предназначена: Журналисти, документалисти и активисти, работещи по документални филмови проекти и подкасти

Допустими държави*: Членки на ЕС: България, Румъния, Гърция, Хърватия, Полша, Словения, Словакия, Унгария, Кипър и Малта;

Извън ЕС: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна, Черна гора, Косово, Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина.

*специално внимание обръщаме на кандидатури за копродукции между държави – членки на ЕС и такива извън ЕС.

На какъв етап? – Проектите трябва да са в късен етап на развитие или в етап на продукция.

Програмата се състои от три модула:

  • Букурещ (април 2024) – по време на фестивала One World в Румъния – посветен на развитието на проекти
  • Онлайн модул (август/септември 2024) – посветена на подготовката за презентации (питчинг)
  • София (октомври 2024) – по време на фестивала София ДокуМентал – фокусирана върху питчинг и селекция на проекти за финансиране.

Ще бъдат селектирани 10 документални филмови проекта и 10 подкаста.

След питчинга в София, три документални филма ще получат награда от 25,000 евро всеки. Три подкаста ще получат по 5,000 евро всеки.

График:

Краен срок за кандидатстване: 01 март 2024 г.

Обявяване на резултати: средата на март 2024 г.

Първи модул: април 2024 . по време на фестивала One World в Румъния

Втори модул: онлайн – края на април 2024 г.

Трети модул: октомври 2024 – по време на фестивала София ДокуМентал

Уъркшопът ще бъде проведен на английски език. За да вземат участие, всички членове в екипите трябва да говорят английски език свободно.

При въпроси, можете да се свържете с Балканския документален център имейл адрес: email@bdcwebsite.com