Дигитално свързване на културния и аудиовизуалния сектор

Подпрограма: Междусекторни конкурси
Номер на конкурса: EACEA-28-2019
Краен срок: 14/05/2020 17:00
Публикувано на: 21/01/2020
 • Какво подкрепя конкурсът?

  Този конкурс цели да подкрепи трансграничните, междусекторни дейности на проекти, които :

  а) предлагат нови творчески форми, включващи различни културни и аудиовизуални дейности и използващи иновативни технологии (с акцент върху технологиите за виртуална реалност),

  или

  б) насърчават иновативните междусекторни подходи и средства, целящи улесняване на достъпа, разпространението и промотирането на културни и творчески продукти, и / или реализирането на приходи от тях (в това число и културното наследство).

   

 • За кого е предназначен конкурсът?

  Предложенията за проекти могат да се подават от консорциуми, включващи най-малко 3 юридически лица от три различни страни, участващи в програма “Творческа Европа” , които да притежават експертиза в различни области на културния и аудиовизуалния сектор.

  Проектите трябва да съчетават аудиовизуално съдържание с елемент от новите цифрови технологии, които да бъдат приложени в поне една от следните области: издателска дейност, музейни дейности, сценични изкуства и/или културно наследство.

  Запознайте се с одобрените проекти от миналогодишния конкурс.

 • Какъв е размерът на безвъзмезната помощ?

  Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проекти по настоящия конкурс, е в размер на 1,75 милиона евро. Очаква се да бъдат финансирани между 6 и 10 проекта.

  Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 300 000 евро. Тази сума не може да надвишава 60% от допустимите разходи по проекта.

  Дейностите по проекта трябва да започнат между 1 януари 2021 и 30 юни 2022 г. (18 месеца).

 • Как се кандидатства?

  Всички формуляри за кандидатстване се подават по електронен път. Новите кандидати трябва да имат EU login акаунт и да попълнят информация за организацията си в Funding and Tenders Portal.

  Повече информация можете да намерите тук.

  Пълните насоки за кандидатстване можете да откриете тук.