Европейски мрежи

Подпрограма: Култура
Краен срок:
Публикувано на: 01/11/2019
 • Какво подкрепя направление „Европейски мрежи“?

  Кандидатстването за това направление е затворено.

  Направлението предлага финансова помощ, за да подпомогне устойчивото развитие на европейски творчески и културни мрежи от контакти. Тези мрежови организации трябва да целят развитието на способността на членовете си за транснационална реализация и адаптиране към условията и средата в различните европейски държави. контактните мрежи насърчават езиковото и културното многообразие, конкурентноспособността и подпомагат споделянето на умения и добри практики.

  Мрежите трябва да включват минимум 15 члена от 10 държави (включително 5 държави-членки на ЕС).

  В периода 2014-2019 г. имаше две възможности за кандидатстване по направлението – през 2013 г. и 2016 г. През 2016 г. мрежите можеха да кандидатстват за четиригодишно рамково споразумение за партньорство.

  Насоките за кандидатстване за 2016 г. могат да бъдат намерени на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

 • За кого е това финансиране?

  Финансирането е предназначено за организации в сферата на културата, творчеството и културното наследство, извършващи дейност в следните сфери:  визуални изкуства, танц, театър, литература, пърформанс, музика, наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода.

  Можете да разгледате всичките 23 одобрени проекта по направлението тук.

  За да кандидатства, мрежата трябва да бъде активна в културния и творческия сектор и да бъде правен субект в една от страните, участващи в подпрограма „Култура“ на „Творческа Европа“.

  Физически лица не могат да кандидатстват за финансиране по направлението.

 • Каква е отпусканата безвъзмездна помощ?

  Европейска мрежа може да кандидатства за безвъзмездна помощ до 250 000 евро годишно, което трябва да представлява не повече от 80% от общия бюджет на проекта. За недостигащите средства е необходимо съфинансиране.

 • Как да кандидатствате?

  Тази възможност за финансиране не е отворена за кандидатстване. Запишете се за нашия бюлетин, последвайте ни в Туитър и Фейсбук, за да получите актуална информация.

  • Свържете се с екипа на Бюро „Творческа Европа“ – България
  • Всички проекти се подават по електронен път, така че новите кандидати трябва да имат EU Login акаунт и идентификационен код на участника (PIC).
 • Какви европейски мрежи съществуват в момента?

  Разгледайте резултатите и избраните проекти по направлението тук.

  Разгледайте този списък с европейски културни и творчески мрежи, някои от които са финансирани по „Творческа Европа“ и програма „Култура“ (2007-2013).