Гаранционен механизъм за културния и творческия сектор

Подпрограма: Междусекторни конкурси
Краен срок: 30/09/2020 12:00
Публикувано на: 22/01/2020
 • Гаранционният механизъм в България

  През октомври 2020 г. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД подписаха гаранционно споразумение за 10 млн. евро, благодарение на което банката ще може да увеличи кредитирането за българските малки и средни предприятия, и малките публични компании в сфера култура и творчество.

  Гаранционната схема е в рамките на програмата „Творческа Европа“ на Европейската комисия,
  управлявана от Европейския инвестиционен фонд, подкрепена също така и от Европейския фонд
  за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

 • Какво подкрепя механизмът?

  Гаранционният механизъм цели да подпомогне малки и средни предприятия, работещи в културния и творческия сектор.

  121 милиона евро са отделени за гарантиране на финансови посредници (например банки), които предлагат финансиране за инициативи в областта на културния и творческия сектор.

  Очаква се програмата да създаде 600 милиона евро заеми и други финансови продукти чрез катализиращ ефект.

  Гаранцията се управлява от Европейския инвестиционен фонд от името на Европейската комисия. Той има за цел да увеличи финансовия капацитет и конкурентоспособността на организациите в културния и творческия сектор.

 • Как да кандидатствате?

  За да кандидатстват, културните и творческите организации трябва да се свържат с избраните финансови посредници за всяка страна.

  Списък с участващите финансови институции към 31.12.2019 година, можете да видите тук.

 • Кои са допустимите кандидати?

  Допустимите кандидати са малки и средни предприятия, работещи в културния и творческия сектор в ЕС, Исландия и Норвегия.

  Дейностите, за които може да се получи финансиране, включват създаване, производство, разпространение и съхранение на продукти и услуги, свързани с културни, художествени или творчески изяви.

  Допустимите области са: архитектура, архиви и библиотеки, художествени занаяти, аудиовизуални (включително филм, телевизия, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, фестивали, музика, изпълнителски изкуства, издателска дейност, радио и визуални изкуства.

  Повече информация можете да откриете тук.