Мрежи от киносалони

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: 24/2019
Краен срок: 28/05/2020 14:00
Публикувано на: 05/11/2019
 • Какво финансираме?

  Мрежи от киносалони, които имат за цел да засилят програмирането на европейски филми със специален акцент върху ненационални европейски заглавия.

  Официалната покана за кандидатстване по този конкурс, можете да видите тук.

 • Кой може да кандидатства?

  Понастоящем “Europa Cinemas Network”се поддържа чрез тази схема, обединяваща над 1 130 кина в 34 държави.

  Дейностите им включват, също така годишна конференция за работа в мрежа, innovation labs и наградата “Europa Cinemas Label”.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  На мрежата “Europa Cinemas” се присъжда приблизително 10,9 милиона евро годишно по тази схема, предоставена чрез двугодишно рамково споразумение за партньорство (FPA).

  За членове на мрежата безвъзмездните средства се отпускат на база екрани, програмирани европейски ненационални филми и брой продадени билети.

 • Насоки за кандидатстване.

  Ако притежавате кино в България и искате да станете част от мрежата, можете да кандидатствате за членство чрез уебсайта на Europa Cinemas.

  Следващият период за кандидатстване е 1 юли – 15 септември 2020 г. за влизане в мрежата от 1 януари 2021 г.