Творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор

Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: EAC/S18/2019
Краен срок: 30/04/2020 14:00
Публикувано на: 16/12/2019
 • Какво подкрепя конкурса?

  Конкурсът “Схема за творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор” цели да  подкрепи минимум 10 иновативни и устойчиви пилотни проекта за сътрудничество между автори на песни и музиканти с ясна европейска добавена стойност, като така се подпомогне развитието на европейската музикална сцена.

  Фокусът трябва да бъде върху обединяването на новоизгряващи артисти от различни националности и произход в образователна среда, насърчаваща творческите процеси.

 • Кои са основните цели на конкурса?

  Проектните предложенията трябва да бъдат насочени към организирането и реализирането на образователна творческа резиденция, обединяваща артистите с цел сътрудничество помежду им и включваща програма  за подобряване на уменията и знанията им за сектора. За постигането на тези цели резиденцията трябва да:

   

  • Осъществява контакти с опитни професионалисти;
  • Предразполага творческото сътрудничество между участниците;
  • Способства изграждането на мрежа от контакти и да насърчава работата в нея;
  • Помага на участниците да планират етапите в творческия процес и да се запознаят с съвременните бизнес и маркетинг аспекти при създаването на музикални продукти;
  • Има формулирана ясна концепция за разпространението и популяризирането на новосъздадените продукти;
  • Развива умения за професионална презентация.
 • Кои са допълнителните приоритети на конкурса?
  • Развитие на уменията за съвместна работа и копродукция;
  • Усвояване на ефективни методи за популяризиране на музикалните продукти на пазара, включително създаването на уебсайт и правилното използване на социалните мрежи;
  • Развиване на разказвателни умения (storytelling) на артистите и напътствия при идентифицирането на целевата им аудитория;
  • Помощ при свързването на изпълнителите с музиканти, продуценти, издатели и звукозаписни компании, музикални отдели в кино и телевизионни студия;
  • Обучение в създаване на музика за филми, телевизия, реклами или театрални постановки, включително и създаване на музикален съпровод за визуален пърформанс;
  • Подкрепа при личностното и кариерно развитие на композитори и артисти;
  • Подобряване на знанията на артистите в областта на авторското право и лицензирането.

   

  Проектните предложения трябва да отговарят на поне два от допълнителните приоритети.

 • Какви са изискванията за кандидатстване?

  Всички проектни предложения трябва да са оригинални и иновативни в сравнение с вече съществуващи музикални творчески резиденции.

  Всички проектни предложения трябва да представят и методология за оценка на очакваните резултати, както и обобщение на направените изводи след приключване на проектните дейности.

 • Какъв е размерът на безвъзмездната помощ?

  Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на всички проекти, възлиза на 500 000 евро.

  Максималният размер на безвъзмездните средства за отделен проект може да бъде 50 000 евро.

  Максималният процент на съфинансиране може да бъде до 85% от необходимия бюджет за целия проект.

  Комисията очаква да финансира поне 10 предложения.

  Комисията си запазва правото да не разпределя всички налични средства.

   

 • Кой може да кандидатства за финансиране?

  За да отговарят на изискванията, кандидатите трябва да са:

  • юридически лица
  • утвърдени организации в музикалния сектор с опит и капацитет за организиране на музикални резиденции, семинари и т.н.

   

  Следователно предложения могат да бъдат подадени от следните кандидати:

  • организация с нестопанска цел (частна или публична);
  • публични органи (национални, регионални, местни);
  • университети;
  • малки или средни предприятия (МСП);
  • субекти, свързани с бенефициента, нямат право да получават финансиране по настоящата покана за представяне на проектни предложения.
 • Как се кандидатства?

  Всички документи се подават по електронен път.

  • Новите кандидати трябва да създадат свой EU Login акаунт и да влезнат в този портал.
  • Организациите, които вече са кандидатствали в предишни конкурси, използват своя генериран, идентификационен код на участника (PIC), с който са участвали в тях.