Филмът "Ирина" е подкрепен за разпростренение по този конкурс.

Автоматична подкрепа за търговски посредници (Действие 2)

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: 22/2019
Краен срок: 29/10/2020 18:00
Публикувано на: 05/11/2019
 • Какво финансираме?

  Целта на тази схема е да насърчи и подкрепи по-широкото транснационално разпространение на нови европейски филми, чрез предоставяне на финансови средства на дистрибутори и търговски агенти въз основа на представянето им на пазара (генериране на средства). Тези средства трябва да бъдат реинвестирани за придобиване, промоция и разпространение (включително онлайн) на нови ненационални европейски филми.

  Схемата работи на две фази:

  1. Генериране на потенциален фонд, който се изчислява според резултатите на компанията на европейския пазар през референтния период.
  2. Изпълнение на действието: потенциалният фонд, генериран от всяка компания, трябва да бъде реинвестиран в:

  Действие 1 – Подкрепа за дистрибутори

  • копродукцията на ненационални европейски филми
  • придобиването на права за дистрибуция, например чрез минимална гаранция (MG), на ненационални европейски филми
  • разпространението на ненационални европейски филми.

  Действие 2 – Подкрепа за търговски агенти

  • минимални гаранции (minimum guarantees) или аванси, изплатени за международните права за продажби на нови европейски ненационални филми
  • популяризирането, маркетинга и рекламата на нови ненационални европейски филми.

  Тази страница е фокусирана конкретно върху Действие 2 – подкпрепа за търговски посредници. За поглед въргу възможностите за подкрепа за дистрибутори – Действие 1, натиснете тук.

 • Кой може да кандидатства?

  Кандидатите трябва да са търговски посредници, установени в една от страните, участващи в подпрограмата MEDIA и да са мажоритарна собственост на граждани от тези страни.

  Кандидатът трябва да докаже, че през 2014 – 2018 г .:

  • той е назначен за търговски агент на най-малко 8 европейски филма, отговарящи на условията
  • споразумението с продуцентите им предоставя права да продават филмите в поне 10 страни, участващи в подпрограмата МЕДИА
  • поне 3 от тези филми да са издадени за кинопоказ в поне 3 страни, участващи в подпрограмата МЕДИА, които са извън страната, в която са произведени.

   

 • Кои филми отговарят на условията за кандидатстване?

  За да отговарят на условията за кандидатстване, филмите трябва да:

  • са произведени от мажоритарен продуцент/продуценти, установени в страни, участващи в подпрограмата MEDIA, и са направени със значително участие от професионалисти от тези страни
  • бъдат художествени произведения (включително анимационни филми) или документални филми (минимална продължителност 60 минути)
  • имат установени авторски права през 2013 г. най-рано
  • не се състоят от алтернативно съдържание (опери, концерти, представления и т.н.) реклама, порнографски или расистки материали, или промотиращо насилие.
 • За какви суми може да се кандидатства?

  Общият прогнозен бюджет за съфинансиране на проекти през 2020г. е 27,85 милиона евро.

  • 24,35 милиона евро ще бъдат отпуснати за Действие 1 – Подкрепа за дистрибутори
  • 3,5 милиона евро ще бъдат отпуснати за Действие 2 – Подкрепа за търговски агенти

  Финансовият принос на ЕС не може да надвишава 60% от общите допустими разходи.

  Подробности за метода, използван за изчисляване на потенциален фонд, можете да намерите на страница 13 – 14 от насоките за кандидатстване.

 • Как да кандидатствам?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

  След като се регистрирате, можете да изтеглите електронната форма и да започнете да процеса по кандидатстване. Повече подробности могат да бъдат намерени и в ръководството за кандидатстващи за тази схема.

 • Как ще бъде оценен проектът?

  Апликациите се оценяват централно от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) с помощта на експерти от индустрията, работещи в съответна област.

  Подробности за метода, използван за изчисляване на потенциален фонд, можете да намерите в раздел 9 от насоките за кандидатстване.

   

 • Насоки за кандидатстване и необходими документи.

  Официалната покана за кандидатстване по този конкурс, можете да видите тук.

  Насоки за кандидатстване:
  Общи насоки за кандидатстване
  Специфични насоки за кандидатстване

  Към електронната форма трябва да бъдат прикачени следните документи:

  Анекс 1 – Клетвена декларация

  Анекс 2 – План за финансиране на филмите, които ще бъдат квалифицирани за фаза генериране

  Анекс 3 – Сертификат за верификация от страна на национален орган (за България това е ИА НФЦ)

  Анекс 4 – Форма за очаквания бюджет за разпространение

  Анекс 5 – Стратегия за разпорстранение

  Анекс 6 – Автобиография на официалния представител / ръководител на отдела за разпространение (ако не са един и същ човек)

  Актуализираните анекси ще бъдат достъпни до април 2020 година, можете да ги намерите и на сайта на EACEA.

 • Какви са измененията по конкурса, съгласно коригендума от 14.07.2020 г.?

  На 14.07.2020 г. бе направен коригендум на конкурса, който гласи, че в случай на промяна на целевия бюджет, съотношението между подкрепата за Действие
  1 и Действие 2 ще бъде запазено.

  В рамките на  коригендума се изменят някои от коефициентите на база, на които се изчислява генерираният фонд.

  В резултат на затруднения в паричните потоци, изпитани от бенефициерите поради избухването на пандемията от Covid-19, условията за плащане по конкурса за „Автоматична подкрепа за дистрибутори  и търговски посредници“ са изменени. Промените можете да видите тук.