Лаборатория за творчески иновации 2022 (Innovation Lab)

Подпрограма: Междусекторни конкурси
Номер на конкурса: CREA-CROSS-2022-INNOVLAB
Краен срок: 07/09/2022 17:00
Публикувано на: 14/06/2021
 • Какво подкрепя отворената покана „Лаборатория за творчески иновации“?

  „Лаборатория за творчески иновации“ цели да стимулира професионалисти от творческите и културни сектори да проектират и тестват иновативни дигитални решения, които да носят дългосрочно положително въздействие върху съвкупност от културни и творчески сектори. Тази отворена покана ще улесни създаването на дигитални инструменти, модели и методологии, които са приложими за аудиовизуалния сектор, както и за поне един допълнителен творчески или културен сектор.

  Целта на отворената покана е да подпомогне конкурентоспособността, сътрудничеството, разпространението, видимостта, разнообразието и увеличаването на публиките в различните сектори.

  Приоритетно разглеждани ще бъдат кандидатури, представящи адекватни стратегии за осигуряване на по-устойчива и еко-съобразна индустрия и осигуряващи полово равенство, разнообразие и приобщаване за всички участници в културните и творчески сектори.

  Следните теми могат да бъдат основен фокус на проектите:

  • Управление на авторски права и приходи, включително прозрачност и справедливо възнаграждение
  • Събиране и анализ на данни, включително разработването на прогнози за създаване на съдържание и развитие на публиката
  • „Озеленяване“ на творческия и културния сектор, включително действия, които са в в съответствие с целите на Новия европейски „Баухаус“
  • Иновативни образователни инструменти и разпространение на съдържание, допринасящи за справянето с обществени проблеми като дезинформация, фалшиви новини и др.

  През 2022 г., в допълнение към горните цели и дейности, „Лаборатория за творчески иновации“има следните приоритетни  теми:

  • Озеленяване
  • Иновативни образователни инструменти за справяне с различни обществени теми

 • За кого е това финансиране?

  Финансирането е предназначено за организации в сферата на аудиовизуалните изкуства, културните и творческите сектори. За да кандидатстват, организациите трябва да бъдат правен субект в една от страните, участващи в подпрограма „МЕДИА“ на „Творческа Европа“.

  Предложенията за проекти се подават от консорциуми, включващи най-малко три юридически лица от поне две различни страни, участващи в програма “Творческа Европа”, които да притежават експертиза в различни области на културния и аудиовизуалния сектор.

  За повече информация относно критериите за участие, моля посетете официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала тук.

 • Какъв е размерът на финансирането?

  Общият бюджет на програмата е на стойност 13 640 000 евро.

  Няма ограничение относно максималната стойност на финансиране за индивидуален проект, но безвъзмездната помощ не трябва да надвишава 60% от цялостния проектен бюджет. Останалите 40% са собствено финансиране.

  Предоставената помощ може да бъде по-ниска от поисканата.

  Продължителността на проектите не бива да надвишава 24 месеца.

 • Как да кандидатствате?

  Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

  Кандидатите трябва първо да регистрират свой профил в EU LogIn портала, за да получат персонален идентификационен код на участника (Participant Identification Code – PIC), след което трябва да регистрират организацията си в “Funding and Tenders Portal”.

  Следва прикачване на кандидатурата (която не бива да надвишава 70 страници) в четири стъпки.

  Заявления на хартиен носител НЕ се приемат.

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

  NB: Възможно е някои от формулярите за кандидатстване все още да не са качени в портала.