i-Portunus

Подпрограма: Култура
Краен срок:
Публикувано на: 04/11/2019
 • Какво е i-Portunus?

  i-Portunus е схема за мобилност, подкрепена от програма „Творческа Европа“. Програмата предоставя възможност за трансгранична мобилност на артисти и професионалисти от сферата на културата чрез подкрепа на 350-500 краткосрочни (15-60 дни), задгранични пътувания на артисти, работещи в областта на сценичните или визуалните изкуства и пребиваващи в страна част от „Творческа Европа“.

  Мобилността трябва  да има конкретна и добре дефинирана цел, например:

  • Развитие на международно сътрудничество
  • Участие в резиденция с цел професионално развитие или създаване на продукция
  • Представяне на проект в друга държава
  • Разработване на проекти с местни общности

  Дестинацията на мобилността трябва да е в страна част от програма „Творческа Европа“.

  Резултатите от този пилотен проект ще бъдат ключови за оформянето на ново направление за мобилност в рамките на програма „Творческа Европа“ 2021-2027 година.

 • За кого е това финансиране?

  Програма i-Portunus предоставя финансова подкрепа за провеждането на мобилност (транспорт, настаняване, виза и др.) от една до друга страна част от програма „Творческа Европа“ (или няколко страни в рамките на един проект).

  Програмата подкрепя мобилността на артисти и професионалисти от сферата на културата от всички възрасти и националности, с различни образователни квалификации и професионален опит. Кандидатите трябва да са законно пребиваващи в страна, участваща в програма „Творческа Европа“. Списък на държавите можете да намерите тук.

  Целта на мобилността трябва да е:

  Международно сътрудничество (Например,  международно партньорство за създаване на  културна продукция, като изложба, пърформанс, театрално произведение и др. )

  Резиденция с цел професионално развитие или създаване на продукция (Например, резултатът от вашата мобилност ще бъде публично представяне на новосъздадена изложба, пърформанс, публикация и т.н.)

  Професионално развитие (Например, ще участвате в прослушвания, мрежови срещи, работилници, майсторски класове и други видове обучения  извън официалното ви образование.)

  Презентация (Например, ще представите изложба, спектакъл, театрално произведение и др.)

  Културна промяна (Например, ще работите с местни общности в избраната дестинация, за да се справите с културно предизвикателство. )

 • Какви разходи покрива програма i-Portunus?

  Програма i-Portunus осигурява фиксирана еднократна сума в зависимост от продължителността на мобилността. Кандидатът отговаря персонално за изразходването на отпуснатата финансова подкрепа, за да покрие разходите за своята мобилност (транспорт, настаняване, разходи за виза и т.н.).

  Фокусът на i-Portunus e върху:

  Сценичните  изкуства (с изключение на музиката)

  Визуалните изкуства

  Програмата дава възможност за групова мобилност (до 5 души) и сегментирана мобилност (посещение на няколко страни в рамките на един проект).

  Кандидатурата ви трябва ясно да илюстрира как тази мобилност ще се отрази на професионалното ви развитие или на кариерния ви път (обучение, сътрудничество, перспективи за кариера или работа и  др.).

  Нивото на подкрепа зависи от продължителността на мобилността:

  15 до 29 дни: 1.500 евро

  30 до 59 дни: 2.400 евро

 • Какви са критериите за допустимост?

  Заявленията трябва да бъдат подадени на английски език, като се използва онлайн формулярът за кандидатстване на сайта на i-Portunus. Крайният срок за кандидатстване е 5 септември 2019 (14 ч. Брюкселско време)

  Кандидатите трябва да попълнят изискваната информация в заявленията и да приложат необходимите документи.

  Кандидатите трябва да са артисти или професионалисти в сферата на културата, които работят в областта на визуалните или сценичните изкуства. Необходимо е да имат навършени 18 години и да са законно пребиваващи жители в страна част от програма „Творческа Европа“.

  Дестинацията на мобилността трябва да е държава, която е част от програма „Творческа Европа“.

  Датата на заминаване трябва да е на или след 11 октомври 2019 г., а датата на връщане преди 31 декември 2019 г. Продължителността на мобилността трябва да е между 15 и 60 последователни дни (включително дните на пътуване).

  Кандидатите не трябва да са получавали предишна подкрепа по програма i-Portunus.

 • Как да кандидатствате?

  За да кандидатствате, посетете сайта на i-Portunus. Създайте свой акаунт и да попълнете необходимите документи на английски език. Крайният срок за кандидатстване е 5 септември 2019 г. След него няма да имате възможност да променяте вашата кандидатура.

  Посетете „Как да кандидатствам?“ и сайта на i-Portunus, за да се информирате за програмата, необходимите документи за кандидатстване и крайните срокове за кандидатстване.

 • Какъв е срокът за провеждане на мобилността?

  Пътуването трябва да се проведе през 2019 г. Датата на заминаване трябва да е на или след 11 октомври 2019 г., а датата на връщане преди 31 декември 2019 г. Продължителността на мобилността трябва да е между 15 и 60 последователни дни (включително дните на пътуване).

 • Колко често направлението е отворено за кандидатстване?

  В периода април-септември 2019 г. бяха обявени три дати за кандидатстване. Резултатите от този пилотен проект ще бъдат ключови за оформянето на нова дейност за подкрепа на мобилност в рамките на програма „Творческа Европа“ 2021-2027 г.