Филмът "Звярът е още жив" е подкрепен от този конкурс.

Развитие на единични проекти

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: 17/2019
Краен срок: 12/05/2020 18:00
Публикувано на: 05/11/2019
 • Какво финансираме?

  Европейски независими продуцентски компании, които искат да разработят проект с международен потенциал, насочен за кино, телевизия или дигитални платформи.

 • Кой може да кандидатства?

  Кандидатстващите компании трябва:

  • да бъдат регистрирани в една от страните, участващи в подпрограмата МЕДИА и да бъдат мажоритарна собственост на граждани от тези страни.
  • да са регистрирани преди най-малко 12 месеца и да имат аудиовизуално производство като основна дейност
  • да бъдат независими – не повече от 25% от акционерния капитал може да бъде държан от един телевизионен оператор (50%, когато са включени няколко оператора)
  • да притежават по-голямата част от правата върху проекта
  • да могат да докажат предишен успешен проект, който има международно търговско разпространение от 1 януари 2017 г. до датата на кандидатстване.
 • С какви проекти може да се кандидатства за развитие?

  Развитието на следните аудиовизуални произведения е допустимо:

  Проекти, предназначени за кино показ:

  • Игрални филми, анимации и творчески документални филми (минимална продължителност 60 минути)

  Проекти, предназначени за телевизия (еднократни или серийни) или цифрови платформи (общо потребителско изживяване):

  • Игрален филм (минимална продължителност 90 минути)
  • Анимация (минимална продължителност 24 минути)
  • Творчески документални филми (минимална продължителност 50 минути)

  Тези минимуми не се прилагат за проекти на нелинейни цифрови платформи.

  Първият снимачен ден на представения проект не трябва да започва по-рано от 8 месеца от датата на кандидатстване.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Общият бюджет възлиза на 5,4 милиона евро, а сумите са фиксирани (lump sums).

  • 60 000 евро за анимационни проекти
  • 50 000 евро за проекти за игрални филми с бюджет, равен на или над 1,5 милиона евро
  • 30 000 евро за проекти за игрални филми с бюджети под 1,5 милиона евро
  • 25 000 евро за творчески документални проекти

  Най-малко 27% от бюджета, отпуснат по тази схема, ще бъде заделен за кандидатури, подадени от страни с нисък производствен капацитет, при условие че заявленията достигнат минимален резултат при оценяване 75/100.

 • Как да кандидатствам?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

  След като се регистрирате, можете да изтеглите електронната форма и да започнете да процеса по кандидатстване. Повече подробности могат да бъдат намерени и в

 • Как ще бъде оценен проектът?

  Апликациите се оценяват централно от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) с помощта на експерти от индустрията, работещи в съответна област.

  • Качество на проекта и потенциал за достигане на европейско разпространение и аудитория (55 точки)
  • Качество на стратегията за развитие (10 точки)
  • Европейска и международна стратегия за дистрибуция и маркетинг (25 точки)
  • Качество на стратегията за финансиране и възможностите за изпълнение на проекта (10 точки)

  Проекти, специално насочени към млада публика (под 16 години), получават 5 допълнителни автоматични точки.

  Ръководството за експерти предлага разбивка за това, как се присъждат тези точки.

 • Насоки за кандидатстване и необходими документи.

  Официалната покана за кандидатстване по този конкурс, можете да видите тук.

   

  Насоки за кандидатстване:

  -Общи насоки за кандидатстване

  -Специфични насоки за кандидатстване

   

  Към електронната форма трябва да бъдат прикачени следните документи:

  Анекс 1 – Подробно описание на проекта, представено в WORD или PDF формат – пример.

  Анекс 2 – Декларация за честта на кандидата

  Анекс 3 – Бюджет и финансов план

  Анекс 4 – Предишен опит на компанията

  Анекс 5 – Документи, доказващи копродуциране и финансиране, както и доказателство за производство и международно разпространение на предишен проект/и – пример.

  Повече подробности можете да намерите и в Ръководството за кандидатстващи.