Кадър от филма "Уестърн", който е подкрепен от този конкурс.

Развитие на пакет от проекти

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: 18/2019
Краен срок: 04/02/2020 18:00
Публикувано на: 05/11/2019
 • Какво финансираме?

  Независими европейски продуцентски компании, които искат да разработят от 3 до 5 игрални, анимационни или творчески документални проекти, включително късометражни (до 20 минути) с международен търговски потенциал.

  Проектите трябва да са предназначени за кино показ, телевизионно излъчване или комерсиална експлоатация на цифрови платформи.

 • Кой може да кандидатства?

  Кандидатстващите компании трябва:

  • да бъдат регистрирани в една от страните, участващи в подпрограмата МЕДИА и да бъдат мажоритарна собственост на граждани от тези страни.
  • да са регистрирани преди най-малко 36 месеца и да имат аудиовизуално производство като основна дейност
  • да бъдат независими – не повече от 25% от акционерния капитал може да бъде държан от един телевизионен оператор (50%, когато са включени няколко оператора)
  • да притежават по-голямата част от правата върху проектите, с които се кандидатства
  • да могат да докажат, че от от 1 януари 2017 г. до датата на кандидатстване имат поне 1 проект, който да е международно търговски разпространен.
 • С какви проекти може да се кандидатства за развитие?

  Кандидатура за развитие на пакет от проекти може да включва всяко от следните аудиовизуални произведения:

  Проекти, предназначени за кино показ:

  • Игрални филми, анимации и творчески документални филми (мин. дължина 60 минути)

  Проекти, предназначени за телевизия (еднократни или серийни) или цифрови платформи (общо потребителско изживяване):

  • Игрален филм (минимална продължителност 90 минути)
  • Анимация (минимална продължителност 24 минути)
  • Творчески документални филми (минимална продължителност 50 минути)

  В допълнение към 3-5 проекта, представени за развитие, компаниите могат също да получат подкрепа за производството на късометражен филм (до 20 минути).

  Първият снимачен ден на представените проекти не трябва да започва по-рано от 8 месеца от датата на кандидатстване.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Годишният бюджетен бюджет за тази схема през 2020 г. е 12,5 милиона евро.

  Кандидатите могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ между 70 000 и 200 000 евро за разработване на 3 до 5 проекта, покриващи до 50% от допустимите им разходи за развитие.

  Финансирането е ограничено до 150 000 евро за пакети от проекти, които са съставени само от документални филми.

  Всеки проект от пакета може да получи между 10 000 и 60 000 евро.

  Компаниите могат да кандидатстват и за 10 000 евро, за да покрият до 80% от разходите за късометражен филм.

 • Как да кандидатствам?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

  След като се регистрирате, можете да изтеглите електронната форма и да започнете да процеса по кандидатстване. Повече подробности могат да бъдат намерени и в Ръководството за кандидати за тази схема, както и в Ръководството за подаване на E-form

 • Как ще бъде оценен проектът?

  Апликациите се оценяват централно от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) с помощта на експерти от индустрията, работещи в съответна област.

  • Подход на компанията при разработването на пакета от проекти на европейско и международно ниво и  степен на иновативност (30 точки)
  • Качество на проектите и техните стратегии за развитие (15 точки)
  • Потенциалът за достигане до аудитории на европейско и международно ниво и европейската и международната стратегия за разпространение и маркетинг (35 точки)
  • Качеството на стратегията за финансиране, европейското измерение и възможностите за изпълнение на проектите (20 точки)
  • Допълнителни автоматични точки също са на разположение на компании, установени в страни с нисък (10 точки) и среден (5 точки) производствен капацитет.

  Ръководството за експерти предлага разбивка за това, как се присъждат тези точки.

 • Насоки за кандидатстване и необходими документи

  Официалната покана за кандидатстване по този конкурс, можете да видите тук.

   

  Насоки за кандидатстване:

  Общи насоки за кандидатстване

  Специфични насоки за кандидатстване

   

  Към електронната форма трябва да бъдат прикачени следните документи:

  Анекс 1 – Подробно описание на проекта, представено в WORD или PDF формат – пример.

  Анекс 2 – Бюджет и финансов план

  Анекс 3 – Клетвена декларация 

  Анекс 4 – Предишен опит на компанията

  Анекс 5 – Документи, доказващи копродуциране и финансиране, както и доказателство за производство и международно разпространение на предишни проекти  – пример.

   

  Повече подробности можете да намерите и в Ръководството за кандидатстващи.