Подпрограма КУЛТУРА

Подпрограма „Култура“ подкрепя проекти в сферата на културата, творчеството и културното наследство, които насърчават международното сътрудничеството между организации от различни сектори - визуалните изкуства, литературата, музиката, сценичните изкуства, архитектурата, дизайна, модата и др. Допълнителна информация за конкурсните сесии на подпрограмата можете да откриете в секция "Публикации", както и в блога ни.