CinEd – европейско кинообразование в училище за деца и младежи

Публикувано на 10/9/2020
от Васил Николов

Ралица Асенова, която е съосновател на сдружение „Арте Урбана Колектив“ и координатор на CinEd за България, сподели с нас своя опит по програма „Творческа Европа – МЕДИА“, концепцията, зараждането и развитието на проекта.

Програмата CinEd се ангажира с мисията за предаване на седмото изкуство като културен обект и предпоставка за осмисляне на света. За целта беше разработена обща педагогика, която се основава на колекция от филми, продукции на европейските държави, партньори по проекта. Подходът, който CinEd избира, се адаптира към нашето време, белязанo от непрекъснатата промяна в начина на виждане, получаване, разпространение и създаване на образи, без да се отдалечава от основната си цел – да поставя киното в центъра, като отделен език.

Проектът CinEd, подкрепен от програма „Творческа Европа – МЕДИА“, се роди от наблюдението, че кинообразованието трябва да се мисли в европейски мащаб, за да се възпитава зрителят на утрешния ден и по този начин да се подкрепи киноиндустрията, като същевременно засилва ролята като средство на културно изключение. Първата културна практика на младите хора е именно тази на образите: кино, фотография, телевизия, видео игри, интернет и др. Кинообразованието в училище е своеобразна предпоставка за образованието във визуалната сфера като цяло, за формирането на погледа.

Основен вектор на социално приобщаване, признат от всички специалисти, към кинообразованието е да се подхожда по различен начин в зависимост от съответната европейска държава. Националният контекст във всяка една от тях е много различен: кинообразованието е в начална фаза или без държавна подкрепа в някои страни (България, Румъния, Чехия), а в други се разработват модели на национално ниво (Национален план за киното в Португалия, иницииран през 2012 г., закон от юли 2015 г. за реформа в образованието и обучението на учители в Италия).

CinEd се вдъхновява от значимия френски опит в областта на кинообразованието (структурирана политика, партньорство между Министерствата на образованието и културата, държавна подкрепа), който послужи като основа за размисъл за споделяне на опит около изпълнението на проекта. Десетте партньора, участващи в CinEd и техните мрежи (неправителствени организации, експерти, обучители, учители, професионалисти) събраха своите виждания, за да представят и внедрят кинообразование, приспособимо към различни контексти. Те работиха за приложение и оценка на програмата в 9 пряко участващи държави – Испания, Португалия, Чехия, Румъния, България, Финландия, Италия, Франция, Литва и благодарение на тях 62 521 деца и младежи от 6 до 19 години гледаха и дискутираха поне по един европейски филм.

Съвсем скоро проектът приключва петата си поредна година, а екипът ни се подготвя за следващия двугодишен период, финансиран от подпрограма МЕДИА, в резултат на последната отворена покана за филмово образование. В тази нова фаза на програмата – CinEd 2.0, координатор ще бъде Португалската национална филмотека, а две нови държави се присъединяват към консорциума – Германия и Хърватия.

Перспективата пред проекта е да се развива като устойчива програма за кинообразование във всяка държава, най-вече благодарение на колекцията от филми, придружаващите ги ресурси на различни езици и разработената методика. Важна перспектива в България е CinEd да бъде използван като инструмент за изучаване на кино в училище. В тази връзка, имаме удоволствието да споделим още един страхотен успех – ОБУ „Неофит Рилски“ в с. Дерманци, с което работим от самото начало на проекта, вече е иновативно училище с изучаване на кино. Иновацията, която ще приложи, е именно „Въвеждане на кинообразование в учебна среда“, използвайки най-вече ресурсите на CinEd.

Надяваме се, че това е само началото на подобни успешни практики, защото вярваме, че киното развива любопитството към света, който ни заобикаля, помага за търсенето и реализирането на нашата идентичност, и не на последно място – развива мотивацията за учене сред младите.