110 милиона евро за иновативна цифрова  инфраструктура на европейското културното наследство 

Публикувано на 22/6/2022
от Хелиана Велинова

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви в Брюксел създаването на Европейски облак на културното наследство (Облакът). Заедно с евродепутата  Кристиан Елер – координатор в Комисията по промишленост, научни изследвания  и енергетика в Европейския парламент, в емблематичния белгийски културен  център „Бозар“, тя привлече вниманието към необходимостта от новата  инициатива и ползите й за сектора на културата. 

В Европа само 30% от музейните колекции са цифровизирани. Съществуващите  решения са на компании извън Европа, които не са обхванати от европейското  законодателство. Въвеждането на единен европейски подход за циф ровизация и  използване на културното съдържание е ключово. Искаме да имаме собствени данни в единен формат, интероперативни и проследими, което да позволи на  творческите сектори в Европа да иновират. Европейският облак ще улесни  достъпа на регионалните музеи до европейското културно съдържание. Той ще  предостави защитено цифрово пространство за професионалисти в областта на  културата, изследователи, новатори за работа по съвместни проекти, свързвайки  новите технологии със съществуващите пространства на данни на равнището на  ЕС и държавите членки“, заяви Мария Габриел. 

Комисар Габриел обърна внимание на три основни елемента, отличаващи  уникалната цифрова инфраструктура. На първо място, Облакът ще предостави новаторски решения за цифровизиране на артефакти, музейни архиви, произведения на изкуството, като същевременно подобри процесите на съхранение. Второ, той ще осигури свободен достъп до големи обеми данни и защитено от европейското законодателство цифрово пространство за сътрудничество. Трето, ще бъде осигурена защита на правата на интелектуалната собственост чрез високотехнологично оборудване за криптиране и подпис. Освен  това за първи път „Хоризонт Европа“ включва клъстер посветен на културата с бюджет над 2 милиарда евро, мобилизиращ 110 милиона евро до 2025 г. за създаване на архитектурата и техническото управление. 

Европейският облак на културното наследство ще донесе ползи за регионалните музеи предоставяйки им възможности за сътрудничество с други музеи в Европа,  включително за съвместни изложби и прояви. Той цели и да улесни достъпа на  всички граждани до културно съдържание. Очаквам държавите членки и  културните сектори да бъдат активни и заедно да развием инициативата  предавайки на следващото поколение съхранено културно наследство чрез  възможностите на новите технологии за иновации. Вярвам, че с общи усилия ще  превърнем европейските творчески сектори в лидер във внедряването на  иновативни технологии в полза на обществото“, коментира още Мария Габриел.  

Комисар Габриел постави и началото на структурен диалог с министрите на  културата и науката на държавите членки. Следващото събитие с държавите  членки и представители на културния сектор е по време на Европейските дни за  научни изследвания и иновации на 28-29 септември. Ще се обсъдят следващите  стъпки към създаване на структурата, услугите и инструментите на Европейския  облак на културното наследство.

Заглавна фотография:  Diane Picchiottino