CPH:LAB 2020-2021 е отворена за кандидатстване

Публикувано на 8/6/2020
от Васил Николов

CPH:LAB е финансирана от МЕДИА тренингова програма на CPH:DOX, чиято цел е да насърчи развитието на таланти, трансграничното и междусекторното сътрудничество, както и подкрепата за иноватори с цел развитие на документално кино в епохата на цифровите техонологии.

Програмата ще се проведе в продължение на четири месеца, от средата на септември 2020 г. до средата на януари 2021 г., както и по време на CPH: DOX в Копенхаген от 23-25 март 2021 г.

В рамките на този период, работата ще се ръководи от екип от международни ментори, даващи на участниците нови задачи и предизвикателства всяка седмица. Те ще ги насърчават в използването на нови технически платформи и методологии, подходящи за развитието на процеса в цифровата среда.

Крайният срок за кандидатстване е 28 юни 2020 г.