Culture Moves Europe – презентация в София, Велико Търново и Варна

Публикувано на 25/10/2022
от Роберта Колева

След старта на една от най-големите програми за мобилност на артисти и професионалисти от културния и творчески сектор – Culture Moves Europe, която надгражда опита от успешния пилотен проект i-Portunus, провел се между 2018 г. и 2022, офис „Култура“ на Creative Europe Desk Bulgaria организира три събития в три различни града – София, Велико Търново и Варна – с цел представяне на програмата и провеждане на практическо обучение, което цели дя подпомогне кандидатите в изготвянето на техните проекти

От обучението участниците ще си тръгнат с основни познания за изготвяне на проектни предложения, включително:

Как да идентифицират силните страни в идеята си и да ги превърнат в проектно описание; 
• Как да интерпретират принципите и критериите на програмата;
• Каква е връзката между информацията в апликационната форма и критериите за оценка на проектното предложение;

събитията ще се проввждат на следните локации:

Ментори на събитието са екипа на офис „Култура“ Деси Панчева и Ража Ел Мадхун. За да присъствате трябва да попълните формата за кандидастване за участие тук:

Участниците ще могат пълноценно да се възползват от обучението, ако предварително са се запознали с изискванията за кандидтатсване и са регистрирали свой профил в системата за кандидатстване, която се намира на сайта на Гьоте – институт.