Предстоящи крайни срокове

Следните възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” имат крайни срокове, наближаващи през следващите три месеца:

Co-Development

Краен срок:

26/04/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Европейско филмово разпространение

Краен срок:

27/04/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

CULTURE MOVES EUROPE – СХЕМА...

Краен срок:

31/05/2023 23:59

Подпрограма Култура

Виж повече

Мини пакет за развитие

Краен срок:

01/06/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Европейски филмови продажби

Краен срок:

20/06/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Изминали крайни срокове

Възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” с отминали крайни срокове през последните три месеца:

Подкрепа за украински бежанци +...

Краен срок:

29/11/2022 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Журналистически партньорства 2022

Краен срок:

07/09/2022 18:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Лаборатория за творчески иновации 2022...

Краен срок:

07/09/2022 17:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Превод и разпространение на Европейска...

Краен срок:

31/05/2022 17:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Медийна грамотност

Краен срок:

06/04/2022 18:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Европейски платформи 2021

Краен срок:

29/09/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейски мрежи 2021

Краен срок:

26/08/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

i-Portunus Houses

Краен срок:

30/06/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече