Предстоящи крайни срокове

Следните възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” имат крайни срокове, наближаващи през следващите три месеца:

Изминали крайни срокове

Възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” с отминали крайни срокове през последните три месеца:

i-Portunus Houses

Краен срок:

30/06/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Гаранционен механизъм за културния и...

Краен срок:

30/09/2020 12:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Литературни преводи

Краен срок:

28/05/2020 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Дигитално свързване на културния и...

Краен срок:

14/05/2020 17:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Творческо сътрудничество и копродуциране в...

Краен срок:

30/04/2020 14:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Музикално образование и обучение

Краен срок:

30/04/2020 13:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Културно сътрудничество в Западните Балкани

Краен срок:

28/04/2020 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейско сътрудничество

Подпрограма Култура

Виж повече