Предстоящи крайни срокове

Следните възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” имат крайни срокове, наближаващи през следващите три месеца:

Таланти и умения (Тренинг)

Краен срок:

26/08/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Европейски мрежи 2021

Краен срок:

26/08/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Журналистически партньорства 2021

Краен срок:

26/08/2021 18:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Европейско сътрудничество 2021

Краен срок:

07/09/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Превод и разпространение на Европейска...

Краен срок:

30/09/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейски VOD платформи

Краен срок:

05/10/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Развиване на публика и филмово...

Краен срок:

05/10/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Лаборатория за творчески иновации 2021...

Краен срок:

05/10/2021 18:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Изминали крайни срокове

Възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” с отминали крайни срокове през последните три месеца:

i-Portunus Houses

Краен срок:

30/06/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Литературни преводи

Краен срок:

28/05/2020 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Творческо сътрудничество и копродуциране в...

Краен срок:

30/04/2020 14:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Музикално образование и обучение

Краен срок:

30/04/2020 13:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Културно сътрудничество в Западните Балкани

Краен срок:

28/04/2020 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейско сътрудничество

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейски платформи

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейски мрежи

Подпрограма Култура

Виж повече