Предстоящи крайни срокове

Следните възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” имат крайни срокове, наближаващи през следващите три месеца:

CULTURE MOVES EUROPE – СХЕМА...

Краен срок:

31/05/2023 23:59

Подпрограма Култура

Виж повече

Culture Moves Europe – Покана...

Краен срок:

15/06/2023 23:59

Подпрограма Култура

Виж повече

Изминали крайни срокове

Възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” с отминали крайни срокове през последните три месеца:

Телевизионно и онлайн съдържание

Краен срок:

16/05/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Журналистически партньорства 2023

Краен срок:

27/04/2023 18:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Европейско филмово разпространение

Краен срок:

27/04/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Co-Development

Краен срок:

26/04/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Лаборатория за творчески иновации 2023...

Краен срок:

20/04/2023 17:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Развиване на публика и филмово...

Краен срок:

30/03/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Европейски фестивали

Краен срок:

09/03/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Европейско сътрудничество 2023

Краен срок:

09/03/2023 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече