i-Portunus Houses – нова конкурсна сесия на програмата за мобилност

Публикувано на 26/5/2021
от Роберта Колева

Програма i-Portunus продължава с отворена покана за мобилност насочена към организации домакини от културния и творческия сектор – „i-Portunus Houses“.

Пилотната програма е насочена към организации базирани в страни участващи в програма “Творческа Европа” или Великобритания с идеи за развитие на съвместни проекти заедно с до 5 артисти и/или професионалисти от културния и творческия сектор.

i-Portunus Houses разполага с общ бюджет на стойност 500 000 евро и има за цел да предостави финансиране на поне един домакин от всяка страна, която е част от програма „Творческа Европа“ и Великобритания. Предоставеното финансиране следва да подпомогне разходите за мобилност (транспорт, настаняване и др.) на участващите в проекта артисти и/или професионалисти от културния и творческия сектор.

За да бъде улеснен процеса по намиране на партньори i-Portunus организира „Market Square Events“ – ежеседмични онлайн сесии, обединяващи на едно място организации домакини, артисти и професионалисти от културния и творческия сектор. Фокус на онлайн сесиите е обмяната на идеи и опит и сформирането на успешни съвместни проекти. За да се регистрирате за някоя от предстоящите сесии през юни посетете сайта на i-Portunus тук.

Третият пилотен проект на програма i-Portunus е съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и се осъществява от Европейската културна фондация (Амстердам), неправителствената организация MitOst (Берлин) и фондацията Kultura Nova (Загреб).

Очаквайте следващата седмица онлайн инфо сесия организирана от Бюро „Творческа Европа“ България, в която ще разясним всички подробности около конкурса.

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 30 юни 2021г. Подробна информация относно програмата ще намерите на сайта на i-Portunus.