Информация относно новото поколение европейски програми на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

Публикувано на 26/11/2020
от Васил Николов

Програмите на EACEA от 2014-2020 г. като „Еразъм +“, „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“ скоро ще приключат и ще бъдат заменени с нови програми за периода 2021-2027 г.

Понастоящем правното основание на програмите за 2021-2027 г. и мандатът на Агенцията се договарят от Европейската комисия с Европейския съвет и Европейския парламент. EACEA ще започне да публикува новите конкурсни покани едва след приключване на тези преговори.

Очакваме с нетърпение публикацията на новото поколение конкурсни предложения в близко бъдеще и с нетърпение очакваме да получим вашите кандидатури.

Моля, обърнете внимание, че всички нови конкурсни покани ще бъдат публикувани във Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).