Предстоящи инициативи на Института „Ерих Помер“

Публикувано на 12/4/2023
от Васил Николов

The Art of Negotiating Agreements for Film and TV

08 до 10 юни 2023 г.

Споразуменията и договорите са от съществено значение за успеха на всяко производство. Този семинар има за цел да даде възможност на филмовите и телевизионни продуценти да се справят със споразумението като с добър сценарий: със страст и дълбоко разбиране на неговите структури и механизми.

Участниците ще се потопят дълбоко в психологическата динамика, включена във всеки преговор, и ще придобият знания как да защитят интересите си по най-добрия начин. В интерактивни и практически упражнения по време на семинара те ще имат възможност да приложат и тестват новонаучените методи и техники директно с други професионалисти.

Международно признати експерти също така ще хвърлят светлина върху тайните на индустрията, като дават ексклузивна представа за нейната вътрешна работа. Те ще предоставят изчерпателен преглед на VOD-платформите и други потенциални бизнес партньори и ще предоставят на участниците практически съвети как да се настроят за успех и да започнат преговори с увереност и силен ум.

Digital Production Essentials

29 юни до 01 юли 2023 г.

С развитието на цифровите производствени технологии и иновациите в областта на виртуалната продукция и визуалните ефекти, голяма част от филмовите и телевизионни проекти в днешно време се създават в цифров работен процес. Планирането на такава продукция и постпродукцията трябва да започне още в ранен етап и в процес на разработка.

Digital Production Essentials предлага фундаментална представа за технологиите и процесите, свързани с дигиталното производство на аудиовизуален проект, както и практически съвети относно прилагането и извличането на полза от цифровите работни потоци на различни етапи от производството.

Освен теоретичната и практическата работа в групата, посещението на дигиталните производствени съоръжения в Берлин ще позволи на участниците да видят използваната технология и да зададат въпроси от първа ръка.

Credit – Erich Pommer Institut

Introduction to Virtual Production

09 май 2023 г. – онлайн

Виртуалното производство, едно от най-важните развития във филмовото производство през последните години, се превръща в жизненоважен актив за аудиовизуалната индустрия. Не само големите холивудски продукции използват тази нова технология, но и дребномащабни или дори късометражни филмови продукции виждат нейните огромни възможности.

Този изчерпателен онлайн семинар запознава аудиовизуалните професионалисти с различните видове виртуална продукция, основите за това как да управлявате виртуална продукция и кога и къде технологията представлява ключов актив за най-съвременното производство на съдържание.

Семинарът не само ще помогне на участниците да разберат неговите възможности и ще предостави общ преглед на полезни инструменти, но също така ще засегне предизвикателствата, които могат да възникнат при внедряването на виртуално производство.

eTraining | Green Production

Дати на провеждане – TBA

Филмовата и телевизионната индустрия имат голямо въздействия върху околната среда. Вече няма начин да се заобиколят ресурсоспестяващите производства. Намаляването на въглеродния отпечатък на индустрията изисква големи промени в техническата област, в производствения процес, както и в поведението и информираността на всички участващи хора.

Добрата новина е, че има много алтернативи за производство по по-устойчив начин и за пример зад камерата и на екрана.

Основните аспекти, които ще бъдат засегнати в рамките на онлайн обучителния курс са свързани с:

  • Разбиране на спешната необходимост от промяна към устойчиви производства
  • Запознаване се с актуалните стандарти, европейски инициативи и инструменти
  • Планиране и изчисляване на устойчиво производството
  • Практически съвети за всеки етап от производството
  • Ангажиране на екип, заинтересовани страни и аудитория
  • Разбиране на силата и въздействието на създателите на съдържание и как да ги използвате разумно

Институтът „Ерих Помер“ предлага стипендии за участници от България за всички свои тренингови програми.