MAX (Makers’ eXchange) подкрепя артисти от Украйна

Стартира новата програма за подкрепа на артисти и представители на креативните индустрии от Украйна. След успешното реализираната 2-годишната програма за мобилност, екипът на проекта MAX (Makers’ eXchange) обяви старта на специална програма за подкрепа за украински творци, които са напуснали страната заради войната.

Украински професионалисти от креативните индустрии ще бъдат свързани и ще имат достъп до творчески центрове в цяла Европа, ще им бъде предоставен достъп до работни пространства и ще бъдат представяни на локални културни общности с цел интеграция и професионален растеж.

27 от участниците в проекта ще получат безвъзмездна помощ от 1000 евро.

Програмата ще предоставя:

• Достъп до coworking пространства и творчески центрове в цяла Европа

• Networking събития с местни творчески общности, които да позволят на артистите от Украйна да представят работата си пред широка публика

• Персонализирана и директна подкрепа

• Финансова подкрепа