ЕK търси организация или консорциум от организации, които да изпълнят 3-годишен проект в рамките на Perform Europe

Публикувано на 20/9/2022
от Хелиана Велинова

Европейската комисия търси организация или консорциум от организации, които да изпълнят 3-годишен проект на стойност 3 милиона евро в подкрепа на артисти от сферата на сценичните изкуства. Целта на новата програма е насърчаване на устойчивостта, приобщаването, иновациите и дигитално разпространение на произведения на сценичните изкуства, както и поощряване на трансграничните турнета.

Чрез тази покана, която е в отговор на нуждата от подкрепа за сектора на сценичните изкуства, който е и един от най-засегнатите от COVID-19, Европейската комисия ще избере 1 организация или консорциум от партньорски организации, които да изпълнят 36-месечен проект в страните, партньори по програмата Creative Europe. Избраният кандидат ще трябва да разпредели 70% от финансирането от ЕС за минимален брой от 35 проекта.


Краен срок за подаване на заявления: 8 ноември 2022 г. 17.00 ч. (CET)

Perform Europe е пилотен проект, стартирал през 2022 г. В рамките на проекта се насърчава трансграничното разпространение на произведения на европейското сценично изкуство, независимо дали са физически или цифрови. Финансиран от Creative Europe, той има бюджет от 2,25 милиона евро за 18 месеца.