ПУБЛИКУВАН Е И ВТОРИЯТ ПАКЕТ ОТ КОНКУРСИ НА МЕДИА

Публикувано на 28/11/2022
от Васил Николов

Европейската комисия и агенцията „Образование и култура“ – Брюксел, публикуваха и втория пакет от конкурси, насочени към Европейски фестивали, Cо-Development, Европейско филмово разпространение, Мини пакет за развитие и Европейски филмови продажби.

Малко по-рано, в края на октомври 2022, бяха обявени и конкурсите за подкрепа за развитието на европейски произведения, включително филми, сериали, видеоигри и потапящо съдържание, разпространението им както в кината, така и в онлайн платформи и конкурси за развитие на публики.

Организациите, които имат интерес  могат да намерят повече информация за новите покани за представяне на предложения (конкурси) във връзките по-долу:

Мини пакет за развитие

Целта на конкурса е да насърчи конкурентоспособността на европейските независими продуцентски компании и да увеличи тяхната икономическа тежест на пазара. Друга цел е да се увеличи капацитетa на аудиовизуалните продуценти в развитието на проекти с потенциал за разпространение в цяла Европа и извън нея, както и да улесни европейската и международната копродукция.

Предоставяната подкрепа е насочена към независими европейски продуцентски компании, които могат да развият от 2 до 3 аудиовизуални произведения (игрални филми, анимация, документалени филми). Подкрепата има за цел да позволи на производствените компании да намалят рисковете и да увеличат капацитета си за привличане и задържане на таланти.

Краен срок за кандидатстване: 1 юни 2023 г.

Co-Development

Конкурсът подкрепя съвместното развитие на адиовизуални творби (игрални филми, сериали, документални филми, анимация) от поне двама независими европейски продуцентски компании.

Целта на подкрепата в този конкурс е да се насърчи сътрудничеството между европейски продуцентски компании, които развиват проекти със силен международен търговски потенциал. Конкурсът цели и развитието на таланти, компетентност и умения, стимулиране на трансграничното сътрудничество, мобилност и иновации при развитието и производството на европейски аудиовизуални произведения, посредством насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки с различен аудиовизуален производствен капацитет.

Краен срок за кандидатстване: 26 април 2023 г.

Европейско филмово разпространение

Конкурсът има за цел да насърчи и подкрепи по-широкото транснационално разпространение на нови европейски филми, посредством финансова подкрепа за дистрибуторски компании.

Краен срок за кандидатстване: 27 април 2023 г.

Европейски фестивали

Цел на конкурса е увеличаването на интереса на публиката към ненационално европейско аудиовизуално съдържание и насърчаване на разпространението и видимостта му.

Подкрепата по конкурса е насочена към европейски аудиовизуални фестивали, които програмират значителнен брой ненационални европейски филми; имат за цел разширяване и обновяване на публиката; прилагат иновативни дейности по привличането на публика, както и инициативи за млада публика.

Краен срок за кандидатстване: 9 март 2023 г.

Европейски филмови продажби

Конкурсът има за цел да насърчи и подкрепи по-широкото транснационално разпространение на нови европейски филми, посредством финансова подкрепа за търговски агенти.

Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2023 г.


Във връзка с обявените конкурси на програма „Творческа Европа МЕДИА“, Европейската агенция „Образование и култура“ към ЕК организира онлайн информационни сесии с цел да разясни новостите по отделните конкурси и начина за кандидастване.

До момента са обявени дати за инфо-сесии за следните конкурси:

ТВ и онлайн съдържание  – Вторник  6 декември 2022, от  11:00 до 13:00 ч. (Българско време)

Развитие на пакет (мини пакет) от проекти – Сряда  7 декември 2022, от  11:00 до 13:00 ч. (Българско време)

Иновативни инструменти и бизнес модели  – Петък  16 декември 2022, от  11:00 до 13:00 ч. (Българско време)

Развитие на видео игри и VR/AR съдържание – Вторник  10 януари 2023, от  11:00 до 13:00 ч. (Българско време)

Европейски Co-development –  Вторник  28 февруари 2023, от  11:00 до 13:00 ч. (Българско време)

Очакваме и допълнителни дати за останалите конкурси.

Бюрото на програма „Творческа Европа МЕДИА“ в София  е на разположение за консултации и информация.