„Script 2 Film“ с удължен краен срок за кандидатстване

Публикувано на 19/3/2020
от Васил Николов

Средиземноморският филмов институт в Атина, Гърция (MFI), с подкрепата на програма „Творческа Европа“ – МЕДИА, организира тренинговата програма за писане на сценарий „Script 2 Film“. Целта на програмата е да се премине през целия процес на създаване на сценария – от черновата до крайния вариант, като отделните елементи се разглеждат самостоятелно (писане, анализ, редакция, пренаписване, фокус върху основните елементи от историята, тема, персонажи и обстоятелства).

Тренинговата програма е насочена към сценаристи, режисьори и продуценти, работещи по сценарий на игрален филми (с проект), в програмата се допускат и наблюдатели (без проект).

Уъркшопите, съставящи програмата през 2020 година, са четири:

  • Първият – от 22 юни до 4 юли, остров Нисирос
  • Вторият – август/септември, онлайн
  • Третият – от 11 до 18 октомври, остров Родос
  • Четвъртият – декември, онлайн

Крайни срокове за кандидатстване:

  • с проект – 15 април 
  • без проект – 20 април