Покана за участие във фестивала „Новият европейски Баухаус“

Публикувано на 24/2/2022
от Хелиана Велинова

Отворена покана за артисти, артистични колективи и неправителствени организации за включване във фестивала „Новият европейски Баухаус“, който ще се проведе 9-12 юни 2022 г.

Фестивалът събира хора с разнообразни професионални интереси, за да дебатират и да работят в посока формиране на едно по-устойчиво, приобщаващо и красиво бъдеще. Събитието е добра възможност за създаване на мрежа от контакти, обмен на опит в различни сфери – от наука до изкуство, от дизайн до политика, от архитектура до технология. Фестивалът „Новият европейски Баухаус“, в чиято основа е Европейският зелен пакт и неговото приложение в нашето ежедневие, включва дебати, лекции, артистични изпълнения, изложби и възможности за колаборации.

Разберете повече на https://new-european-bauhaus-festival.eu/