Предстоящи крайни срокове

Следните възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” имат крайни срокове, наближаващи през следващите три месеца:

Телевизионно и онлайн съдържание

Краен срок:

17/01/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Иновативни инструменти и бизнес модели

Краен срок:

24/01/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Развитие на пакет от проекти

Краен срок:

25/01/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Европейско сътрудничество 2023

Краен срок:

23/02/2023 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Развитие на видео игри и...

Краен срок:

01/03/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Европейски фестивали

Краен срок:

09/03/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Пътуващи филми

Краен срок:

14/03/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Развиване на публика и филмово...

Краен срок:

30/03/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Изминали крайни срокове

Възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” с отминали крайни срокове през последните три месеца:

Подкрепа за украински бежанци +...

Краен срок:

29/11/2022 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Журналистически партньорства 2022

Краен срок:

07/09/2022 18:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Лаборатория за творчески иновации 2022...

Краен срок:

07/09/2022 17:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Превод и разпространение на Европейска...

Краен срок:

31/05/2022 17:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Медийна грамотност

Краен срок:

06/04/2022 18:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Европейски платформи 2021

Краен срок:

29/09/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейски мрежи 2021

Краен срок:

26/08/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

i-Portunus Houses

Краен срок:

30/06/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече