Предстоящи крайни срокове

Следните възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” имат крайни срокове, наближаващи през следващите три месеца:

Културно сътрудничество в Западните Балкани

Краен срок:

28/04/2020 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Музикално образование и обучение

Краен срок:

30/04/2020 13:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Творческо сътрудничество и копродуциране в...

Краен срок:

30/04/2020 14:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Промоция на аудиовизуални творби онлайн

Краен срок:

05/05/2020 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Литературни преводи

Краен срок:

05/05/2020 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Развитие на единични проекти

Краен срок:

12/05/2020 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Телевизионно програмиране

Краен срок:

14/05/2020 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Дигитално свързване на културния и...

Краен срок:

21/05/2020 17:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Изминали крайни срокове

Възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” с отминали крайни срокове през последните три месеца:

Филмово образование

Краен срок:

12/03/2020 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Развитие на видео игри

Краен срок:

12/02/2020 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Достъп до пазари

Краен срок:

06/02/2020 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Развитие на пакет от проекти

Краен срок:

04/02/2020 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Фондове за копродукции

Краен срок:

15/01/2020 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Разпространение – селективна подкрепа

Краен срок:

10/12/2019 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Тренинг

Краен срок:

26/04/2018 13:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Европейско сътрудничество

Подпрограма Култура

Виж повече