Предстоящи крайни срокове

Следните възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” имат крайни срокове, наближаващи през следващите три месеца:

Мрежи от европейски киносалони

Краен срок:

10/08/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Мини пакет за развитие

Краен срок:

12/08/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Пазари и работа в мрежи

Краен срок:

24/08/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Иновативни инструменти и бизнес модели

Краен срок:

24/08/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Пътуващи филми (търговски посредници)

Краен срок:

24/08/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Филмови Фестивали

Краен срок:

24/08/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Пакет за развитие

Краен срок:

25/08/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Телевизионно и онлайн съдържание

Краен срок:

25/08/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Изминали крайни срокове

Възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” с отминали крайни срокове през последните три месеца:

i-Portunus Houses

Краен срок:

30/06/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Гаранционен механизъм за културния и...

Краен срок:

30/09/2020 12:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Литературни преводи

Краен срок:

28/05/2020 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Дигитално свързване на културния и...

Краен срок:

14/05/2020 17:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Творческо сътрудничество и копродуциране в...

Краен срок:

30/04/2020 14:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Музикално образование и обучение

Краен срок:

30/04/2020 13:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Културно сътрудничество в Западните Балкани

Краен срок:

28/04/2020 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейско сътрудничество

Подпрограма Култура

Виж повече