Предстоящи крайни срокове

Следните възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” имат крайни срокове, наближаващи през следващите три месеца:

Co-Development

Краен срок:

17/11/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Изминали крайни срокове

Възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” с отминали крайни срокове през последните три месеца:

Европейски VOD платформи

Краен срок:

05/10/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Развиване на публика и филмово...

Краен срок:

05/10/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Лаборатория за творчески иновации 2021...

Краен срок:

05/10/2021 18:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Превод и разпространение на Европейска...

Краен срок:

30/09/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейски платформи 2021

Краен срок:

29/09/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейско сътрудничество 2021

Краен срок:

07/09/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Таланти и умения (Тренинг)

Краен срок:

26/08/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Европейски мрежи 2021

Краен срок:

26/08/2021 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече