УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА БЮРО “ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА” БЪЛГАРИЯ 

Тази интернет страница предоставя цялостна информация относно финансовите възможности по програма “Творческа Европа” на ЕС. В нея са отразени: общите условия на актуалните схеми за финансово подпомагане; различните конкурси (условия за участие и крайни срокове); новини и информация, подпомагаща организациите да кандидатстват; публикации, посветени на успешно съфинансираните проекти по програмата; събития с участието на екипа ни и контакти за връзка с нас. Тази информация е публична и достъпна до всички потребители на уебсайта. Интернет страницата се поддържа и редовно се обновява от екипите на двата офиса. 

Информацията, касаеща двете отделни подпрограми (“Култура” и “МЕДИА”), се актуализира от служителите на съответните офиси, които носят отговорност за съдържанието. 

Страницата на Бюро “Творческа Европа“ България предоставя и възможност за абонамент към онлайн информационен бюлетин. Посочената регистрационна форма изисква предоставяне на лични данни, необходими за идентификация на потребителите. Събраната информация е защитена от Закона за защита на личните данни.  

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

От 25 май 2018г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да гарантира, че личните данни не се обработват без знанието на физическото лице и когато е възможно – че се обработват с неговото изрично съгласие. 

Бюро „Творческа Европа“ България събира и обработва личните данни за статистически цели (при участване в анкети) и изпращане на информационни съобщения, препоръки за подобряване на използването на сайта. 

Информация относно

администрирането на лични данни: 

офис МЕДИА

Бюро „Творческа Европа“ България c/o Национален филмов център 

Адрес:

гр. София 1040, бул. „княз Александър Дондуков” 2А, последен етаж 

офис Култура

Бюро „Творческа Европа“ България c/o Министерство на културата 

Адрес:

гр. София 1000, бул. „ Александър Стамболийски” №17 

Информация относно КОМПЕТЕНТНИЯ надзорен орган: Комисия за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

cpdp.bg