Публикации

Тук можете да откриете различни издания на Бюро „Творческа Европа“ – периодичните ни бюлетини, информационни брошури, презентации, както и други издания, свързани с нашата работа.

Бюлетин на подпрограма МЕДИА – юни
2024
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – април
2024
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – декември
2023
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – септември
2023
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – юни
2023
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – април
2023
МЕДИА инфо ден – София Мийтингс
2023
Творческа Европа – Годишна работна програма
2023
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – декември
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – октомври
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – юни
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – април
2022
Конкурси и крайни срокове – МЕДИА
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – март
2022
Q&A информационен ден | 18.02.022
2022
Бюлетин на подпрограма Култура – февруари
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – октомври
2021
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – декември
2020
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – септември
2020
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – юни
2020