Публикации

Бюро „Творческа Европа“ България периодично издава информационен бюлетин в печатна и електронна версия. В него се предлага информация за обявените конкурси по подпрограми „Култура“ и „МЕДИА“.      Тук можете да откриете и презентации, бланки, формуляри и документи от изминали години, които биха ви били полезни при подготовката и писането на проекта ви.

Бюлетин на подпрограма МЕДИА – декември
2020
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – септември
2020
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – юни
2020
Резултати от конкурса за европейско сътрудничество (EACEA-32-2019) – големи проекти
2020
Резултати от конкурса за европейско сътрудничество (EACEA-32-2019) – малки проекти
2020
Обзор на Европейските мрежи – дългосрочни партньори на програма „Творческа Европа“
2020
Инструкции за електронната система за подаване на конкурсни предложения по програма „Творческа Европа“
2020
Официално ръководство на английски език за проектите по направление „Литературни преводи“
2020
Въпроси и отговори относно дейностите по програма „Творческа Европа“ в контекста на COVID-19
2020
Речник на програма „Творческа Европа“ на български език
2020
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – март
2020
Формуляр за търсене на партньори за съвместно участие в конкурси на „Творческа Европа“
2020
i-Portunus: Формуляр за кандидатстване за мобилност на артисти – 2019 г.
2020
Списък на съфинансираните двугодишни проекти за литературни преводи по държави – 2018 г.
2020
Примерна форма за детайлно описание на проект по направление „Литературни преводи“ – 2019 г.
2020
Примерна бюджетна рамка за проект по направление „Литературни преводи“ – 2018 г.
2020
Примерна електронна форма за проект по направление „Литературни преводи“ – 2018 г.
2020
Презентация на програма „Европа на гражданите“
2020
„Културно сътрудничество в Западните Балкани“ – критерии за оценка
2020
„Културно сътрудничество в Западните Балкани“ – презентация
2020