Отговори на често задавани въпроси

Разгледайте този списък с често задавани въпроси, свързани с програма „Творческа Европа“. Моля, обърнете внимание, че става дума само за базова информация. Всички насоки за кандидатстване по направленията на програмата могат да бъдат намерени на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Всеки желаещ да кандидатства по програма „Творческа Европа“ трябва да притежава  идентификационен код на участника (PIC).

1. Трябва да създадете свой EU Login акаунт – EU Login е услугата за удостоверяване на потребителите на Европейската комисия, която ви позволява след оторизация да получите достъп до широк спектър от онлайн услуги. https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

2. Въведете информация за вашата организация в Participant Portal и качете документите както е посочено в указанията към всеки проект https://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Необходимо е да извършите тези две стъпки само веднъж, след което ще можете да използвате един и същ PIC номер, за да изтегляте и подавате множество електронни формуляри (eForms).

Всеки проект се оценява от двама независими експерти. В Изпълнителната агенция (EACEA) работят множество  висококвалифицирани  експерти от различни сфери, които оценяват проектите. На всеки експерт се възлага да оценява проекти извън неговата страна на пребиваване, за да се гарантира, че няма да има конфликт на интереси.              

Ако имате интерес да станете част от експертния екип на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), можете да разбете повече за изискванията тук.  

Организации от следните държави могат да кандидатстват за проекти в подпрограма „Култура“ и подпрограма МЕДИА на „Творческа Европа“:

  • 27 държави-членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция).             
  • Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Исландия, Черна гора, Норвегия, Сърбия.

Организации от следните държави могат да кандидатстват в подпрограма „Култура“ и могат частично да участват в подпрограма МЕДИА (в обучения, фестивали, филмово образование и достъп до пазари): Грузия, Молдова, Украйна, Тунис.

Организации от следните държави могат да кандидатстват в подпрограма Култура: Армения, Косово.

За момента организации от Турция и Швейцария не могат да кандидатстват по програмата.

Актуален списък на допустимите страни, които не са от Европейския съюз, можете да откриете тук.

 Физически лица не могат да кандидатстват по програма „Творческа Европа“.

Резултатите от всички направления на „Творческа Европа“ се публикуват на уебсайта на EACEA.

По-подробна информация за проектите и организациите, подкрепени от програмата, може да бъде намерена на Creative Europe Project Results           

В насоките за кандидатстване е публикуван  график за оценяване и обявяване на резултатите. EACEA уведомява както успешните така и неуспешните кандидати, които ще получат обратна връзка и оценка на проекта. След като всички бъдат уведомени, резултатите се публикуват на уебсайта на EACEA.          

Независимо дали  кандидатурата на проекта е успешна или неуспешна, моля, свържете се с нашия екип. 

Ако при подаването на проекта имате технически проблеми, свържете се с екипа за техническа поддръжка на EACEA в Брюксел:

EACEA-helpdesk@ec.europa.eu
+32 229 90705

Бенефициентите са задължени да използват логото на Европейския съюз и да отбелязват подкрепата по съответните програми на ЕС във всички комуникационни и рекламни материали.

Указания за използване и изтегляне на съответните файлове можете да намерите тук.

Подпрограма МЕДИА предлага възможност за финансиране на късометражен филм единствено в рамките на конкурса за “Развитие на пакет от проекти”.

Програмата подкрепя събития, копродукционни пазари  и фестивали за късометражно кино:

Тук можете да видите всички фестивали, подкрепени от „МЕДИА“.

Списък с контактите на всяко Бюро можете да откриете тук.