Предстоящи крайни срокове

Литературни преводи

Краен срок:

05/05/2020 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Културно сътрудничество в Западните Балкани

Краен срок:

28/04/2020 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Промоция на аудиовизуални творби онлайн

Краен срок:

05/05/2020 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Последно от блога

Актуални Публикации

Бюлетин на подпрограма МЕДИА – март
2020
Формуляр за търсене на партньори за съвместно участие в конкурси на „Творческа Европа“
2020
i-Portunus: Формуляр за кандидатстване за мобилност на артисти – 2019 г.
2020
Списък на съфинансираните двугодишни проекти за литературни преводи по държави – 2018 г.
2020