Предстоящи крайни срокове

CULTURE MOVES EUROPE – СХЕМА…

Краен срок:

31/05/2023 23:59

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейско сътрудничество 2023

Краен срок:

09/03/2023 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Мини пакет за развитие

Краен срок:

01/06/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

ПоследнИ НОВИНИ

Актуални Публикации

Бюлетин на подпрограма МЕДИА – април
2023
МЕДИА инфо ден – София Мийтингс
2023
Творческа Европа – Годишна работна програма
2023
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – декември
2022